Pārstāvis: Jānis PuntulisPublicēta: 17. Sep (2015)

PAR BRANTU SKOLAS SAGLABĀŠANU SABIEDRĪBAS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMĀ.
Iniciatīva tiks iesniegta Smiltenes novada domē, VARAM

10'000
86
Jau parakstījuši 86
9'914

Saglabāt Brantu skolu, kā pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiktu izmantots, lai ar radošām, sociālām un saimnieciskām aktivitātēm atdzīvināt izmirstošo Brantu ciematu un depopulēto Brantu pagastu, dodot iespēju, dzīvot pārtikušu, sociāli nodrošinātu un kulturāli pilnvērtīgu dzīvi tur palikušajiem iedzīvotājiem, kā arī dot iespēju atgriezties mājās uz Rīgu un ārzemēm aizbraukušajiem brantēniešiem. Apturēt sasteigto, nepārdomāto un pret sabiedrības interesēm vērsto Brantu skolas ēkas virzīšanu uz izsoli, panākt plašāku sabiedrības iesaistīšanu ēkas nākotnes izlemšanā.

Sarīkot plaši izziņotu (vismaz mēnesi iepriekš) sabiedrisko apspriešanu, uz kuru uzaicināt visas Brantu skolas apsaimniekošanā ieinteresētās organizācijas, uzņēmumus un privātpersonas, laicīgi informēt par to pagasta iedzīvotājus, bijušās Brantu skolas absolventus, ārpus pagasta dzīvojošos brantēniešus, meklētu sponsorus un investorus, kas būtu gatavi šajā objektā veikt uzņēmējdarbību atbilstoši pagasta iedzīvotaju interesēm. Lai novērstu nevajadzīgu spriedzi, vispirms nepieciešams atcelt Smiltenes novada domes 2015. gada 26. augusta lēmumu nr. 12., kas paredz atsavināt un pārdot atklātā izsolē nekustamo īpašumu "Brantu skola", Brantu pagastā, Smiltenes novadā un apturēt izsludināto izsoli, kas plānota 2015. gada 9. oktobrī.

Sabiedrība, iesaistot skolas apsaimniekošanā ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, iegūs iespēju izmantot bijušās Brantu skolas ēku kultūras un sociālām vajadzībām, dodot signālu ārpus pagasta dzīvojošajiem brantēniešiem: "Laipni lūgti mājās!" Projektos iegūtā pieredze noderēs arī citu izmirstošo Latvijas ciemu problēmu risināšānā. P.s. sīkāka informācija par biedrības KVSB Brantu nākotnes vīzijām https://branteniesiem.wordpress.com/2015/09/17/musu-redzejums-par-brantu-skolas-nakotni/