Iniciatīvu atbalsta partija "Platforma 21"

Pārstāvis: Politiskā partija "Platforma 21"Publicēta: 29. May (2023)

PAR PENSIJU 2. LĪMEŅA BRĪVPRĀTĪGUMU UN 6% MAZĀKIEM NODOKĻIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'634
Jau parakstījuši 2'634
7'366

Aicinām dot iedzīvotājiem iespēju pašiem lemt par 6% savu ienākumu un nespiest obligāti to ieguldīt neefektīvajos, milzīgus zaudējumus nesošajos privātajos pensiju plānos. Celsim Latvijas ekonomikas konkurētspēju, samazinot darbaspēka nodokļus par 6%! Pašlaik visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas dzimuši pēc 1971. gada, valsts obligātā kārtā ietur 6% no algas un atdod šo naudu privātiem pensiju fondiem, lai tie rūpētos par šīs naudas saglabāšanu un apsaimniekošanu nākotnes pensijām. Diemžēl valsts nav noteikusi pienākumu šīm bankām un privātajiem pensiju fondiem nedz vairot šo naudu, nedz pat nomināli to saglabāt, un tas arī nenotiek. Bankas gan gūst peļņu, taču iedzīvotāji savu naudu zaudē. Kopš 2018. gada neto aktīvi uz vienu ieguldījuma plāna daļu ir samazinājušies par 22%. Cilvēkiem tiek atņemta viņu nopelnītā nauda, un daļa no tās tiek pazaudēta neveiksmīgos ieguldījumu plānos. Vēlāk potenciālās pensijas veidā cilvēkiem tiks atdots atpakaļ mazāk, nekā viņi ir ieguldījuši. Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, mēs piedāvājam noteikt pensiju 2. līmeni par brīvprātīgu un samazināt darbaspēka nodokļu apjomu par 6%. Proti, ja kāds iedzīvotājs vēlas 6% no saviem ienākumiem katru mēnesi atdot bankām un pārvaldītājiem ar cerību, ka šī nauda tiks saglabāta, vairota un vēlāk to izmaksās viņam pensijā, viņš to var darīt arī turpmāk, taču tā nevar būt obligāta, valsts noteikta prasība. Tāpat mēs ierosinām dot iedzīvotājiem brīvību noteikt, ko darīt ar līdz šim 2. līmenī jau uzkrāto pensiju kapitālu – ieskaitīt to pensiju 1. līmeņa kapitālā, atstāt tur, kur tas atrodas, vai arī izņemt to un izlietot vai ieguldīt pēc pašu ieskatiem. Šī nauda pieder cilvēkiem, un viņiem ir jābūt tiesībām ar to brīvprātīgi rīkoties pēc saviem ieskatiem. Ar esošo kārtību sabiedrības intereses tiek būtiski aizskartas vairākos veidos. Pirmkārt, valsts ar likumu ir izveidojusi neefektīvu sistēmu, kas uzliek par pienākumu iedzīvotājiem atdot savu naudu privātiem pārvaldniekiem, taču tiem neuzliek par pienākumu šo naudu nedz saglabāt, nedz vairot. Otrkārt, augsti darbaspēka nodokļi padara Latvijas ekonomiku nekonkurētspējīgu un veicina ēnu ekonomiku. Treškārt, šādi tiek ierobežota cilvēku brīvība pašiem lemt par saviem ieguldījumiem un vajadzībām, izlemjot viņu vietā par to, kas darāms ar viņu naudu. Tas ir nepareizi. Ceturtkārt, šī nauda tiek faktiski izņemta no Latvijas tautsaimniecības, ieguldīta lielākoties ārzemēs un nenes nekādu labumu nedz Latvijas cilvēkiem, kas ir šīs naudas īstie īpašnieki, nedz Latvijas ekonomikai kopumā. Ļaujot cilvēkiem pašiem lemt par savām vajadzībām, ieguldījumiem un tēriņiem, liela daļa šīs naudas nonāktu Latvijas ekonomikā.

Tāpēc piedāvājam sekojošo. 1. Veikt izmaiņas likumos "Par valsts pensijām" un "Par valsts sociālo apdrošināšanu", nostiprinot brīvprātības principu attiecībā uz 2. pensiju līmeņa uzkrājumiem. 2. Pašlaik 2. pensiju līmenī uzkrātos naudas līdzekļus, tā kā tie ir jau personificēti, ļaut izvēlēties uz brīvprātības principiem paturēt 2. pensiju līmenī, vai arī, samaksājot IIN, nodokli izņemt. 3. Dot iespēju brīvprātīgi izvēlēties turpmāk atstāt šobrīd 2. pensiju līmenī ieskaitāmo daļu, kas ir 6% no darba algas, 1. pensiju līmenī, rezultātā saņemot lielāku valsts garantēto pensiju. 4. Tiem, kas nevēlas turpināt un vēlas paši parūpēties par saviem ienākumiem pensijas vecumā, par 2. pensiju līmenī paredzētajiem 6% samazināt sociālās apdrošināšanas iemaksas darba ņēmēja pusē. Šajā gadījumā tiek saņemta tikai 1. līmenī paredzētā valsts pensija.

Latvijas iedzīvotāji līdz ar to iegūs gan iespēju brīvi rīkoties ar savu nopelnīto naudu, gādājot par savām vecumdienām, gan arī ekonomikas uzrāvienu, jo samazināsies darbaspēka nodokļu apjoms.