Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 03. Aug (2022)

BRĪVPRĀTĪGU UN VALSTS APMAKSĀTU REPATRIĀCIJU UZ KRIEVIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'119
Jau parakstījuši 1'119
8'881

Aicinu nodrošināt brīvprātīgu un Latvijas valsts apmaksātu repatriāciju uz Krievijas Federāciju Latvijas iedzīvotajiem, kuri to izvēlas. Pašlaik ir Latvijas iedzīvotāji, kuri ir vairāk lojāli Krievijai, nekā Latvijai, bet finansiālu apstākļu dēļ nevar atļauties repatriēties. Krievijas pašas esošā repatriācijas politika ir mazefektīva (skat., piemēram, ResearchGate publicētu pētījumu https://bit.ly/3BAl89I).

Latvijas Republikas atjaunotās neatkarības gados visiem Latvijas iedzīvotajiem bija, ir un būs iespēja integrēties Latvijas sabiedrībā, saņemot vai nesaņemot Latvijas pilsonību atbilstīgi demokrātiskas valsts vērtībām un principiem. Tomēr aizvien ir Latvijas iedzīvotāji, kas acīmredzot ir lojālāki Krievijas Federācijai. Viņi neredz sevi kā suverēnās, demokrātiskās Latvijas sabiedrības sastāvdaļu, bet drīzāk asociējas ar Krievijas sabiedrību. Šī situācija ir īpaši bīstama Krievijas Federācijas bruņotās agresijas laikā Ukrainā un paredzami tāda būs arī pēc kara beigām. Starp tiem, kuri pašu vērtējumā ir vairāk lojāli Krievijai, nekā Latvijai, noteikti ir gan maznodrošinātie, gan vienkārši cilvēki bez pienācīgiem uzkrājumiem, lai atstātu Latviju un izbrauktu uz Krieviju, lai gan viņi to vēlētos. Šo situāciju risinātu Latvijas valsts apmaksāta repatriācija uz Krievijas Federāciju Latvijas iedzīvotajiem, kuri to izvēlas.

Šāds risinājums mazinās konfliktus sabiedrībā un pastiprinās Latvijas iekšējo drošību un labklājību.