Pārstāvis: Kristaps LūsisPublicēta: 20. Feb (2017)

AIZLIEGT LOBĒT CIGAREŠU RAŽOTĀJUS UN ATBALSTĪT VIETĒJOS TIRGOTĀJUS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
173
Jau parakstījuši 173
9'827

Šobrīd ar valsts un Lielu ārzemju ražotāju kompāniju gādību visām cigarešu paciņām ir noteikta cigarešu maksimālā pārdošana cena. Cenu nosaka Lielie cigarešu ražošanas milži (Philip Moriss, British American tabacco, JTI )un kuriem šāds regulējums ir diezgan patīkams, jo var diktēt pārdošanas cenu tirgū un diktēt peļņu mazumtirgotājam. Pie šāda principa mazumtirgotāju uzcenojums tiek noteikts no 3% mazajiem tirgotājiem pat līdz 13% lielajiem tirdzniecību tīkliem. (Salīdzinājumam Piena un Maizes produktiem uzcenojums ir 20%). Šāda situācija kropļo Latvijas tirgu, pasliktina Mazo tirgotāju uzņēmējdarbības vidi, pasliktina citu Latvijas ražotāju stāvokli, jo citiem ražotājiem šādas ietekmes nepastāv un ir brīvs tirgus, tā pat nesaskan ar veselības ministrijas noteikto mērķi - ierobežot smēķēšanu valstī. Gala pārdošanas mazumtirdzniecības cenu ar minimālu uzcenojumu varētu noteikt tādām precēm kā piens, maize, kas nav luksusa prece, bet gan ir pirmās nepieciešamības produkti. Valsts pieņemot šādu likumu – ka luksusa preces (cigaretes) tiek tirgotas ar minimālu uzcenojumu ir lobējusi cigarešu ražotājus un tai pašā laikā radījusi būtiskus zaudējumus mazumtirgotājiem un pašai valstij, jo tādā veidā samazināti arī nodokļu ieņēmumi. Tirgus dalībnieki, lai kompensētu tabakas izstrādājumu tirdzniecības izmaksas, spiesti paaugstināt cenas pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, no kā gala rezultātā cieš ierindas – gala patērētāji.

Ir jāveic izmaiņas un grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli” ieviesto fiksēto maksimālo mazumtirdzniecības cenu , kas ir spēkā no 2003.gada 1.jūlija. Veicot izmaiņas – atceļot noteikto pārdošanas cenu, vai nosakot ka ražotājs nedrīkst noteikt pārdošanas cenu tirgotājam zemāku par 20% uzcenojumu uz vienu paciņu.

Ko no tā iegūtu valsts un sabiedrība? – paaugstinoties cenai uz cigaretēm valsts iegūtu, papildus ieņēmumus akcīzes nodoklī un papildus PVN, tiktu pozicionēts valsts mērķis veselības jomā – ierobežot smēķēšanu valstī, kā arī radītu pozitīvu ekonomisko vidi mazajam tirgotājam, palielinot tā rentabilitāti un tiktu noteikta brīva tirgus konkurence. Tieši tā pat netiktu pasliktināts stāvoklis pret citiem ražotājiem, kuriem nav un nepastāv ietekmes pārdošanas cenas noteikšanā. Tā pat valsts ierēdņi beidzot pārliecinoši varētu pierādīt, ka tabakas jomā nepastāv Lielo ārzemju ražotāju lobijs. Tirgotājiem būtu iespēja veikt % cenu samazinājumu uz piena, maizes vai citiem ikdienas produktiem.

Pievienots dokuments

Cigarešu_tirdzniecībaPDF.pdf (atvērt)