Pārstāvis: Kamilla NaglePublicēta: 16. Apr (2021)

IEKĻAUT ĢIMENĒM AR BĒRNIEM DATORA IEGĀDI ATTAISNOTAJOS IZDEVUMOS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'757
Jau parakstījuši 2'757
7'243

Lai pildītu Izglītības likumu par skolnieku nodrošināšanu ar mācību materiāliem un līdzekļiem, ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāļauj iekļaut datora iegāde 2020.-2021. gada attaisnotajos izdevumos. Jau vairāk kā gadu skolēni mācās attālināti, un nekas neliecina, ka viņi varētu tuvākajā laikā atgriezties skolas solā. Ja pandēmijas sākumā šķita, ka mūsdienīgie telefoni ir pietiekami jaudīgi un gudri, tad izrādījās, ka ilgstošam attālinātām mācību procesam tie neder. Jo telefonā skolēns nevar rakstīt, nevar veidot prezentācijas un izmantot citas datorprogrammas. Tādēļ ģimenēm ir jārisina datortehnikas iegāde. Ļoti daudzām ģimenēm tās ir nopietnas papildus izmaksas. Vēl smagāk ir ģimenēm, kurās ir vairāki skolnieki. Un neaizmirstam, ka mājas jābūt vismaz vienai drukas ierīcei, un katrā datorā ir jāuzstāda licencētas programmas – arī tas ir jāparedz attaisnotajos izdevumos. Tie ir lieli ieguldījumi, kurus nevar atļauties lielākā daļa Latvijas ģimeņu.

Lai pandēmijas laikā un tās seku pārvarēšanā atvieglotu finansiālu slodzi ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadiem, katra datora, programmatūras un izdrukas tehnikas iegāde ir jāiekļauj 2020.-2021. gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus. Tad vecāki, kuri iesniegs gada ienākumu deklarāciju par 2020. un 2021. gadu, varēs saņemt IIN atvieglojumu vismaz 20% apmērā.

Ieguvums no tā būs ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadiem, kas mācās Latvijas izglītības iestādēs un to apmācību procesā ir nācies ieguldīt papildus. Un valsts spēs pilnvērtīgi pildīt pašas izdoto Izglītības likumu.