Pārstāvis: Zane BērziņaPublicēta: 03. Aug (2022)

PAR DATU AIZSARDZĪBU PAŠNODARBINĀTAJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
692
Jau parakstījuši 692
9'308

Latvijā ir 34'890 saimnieciskās darbības veicēju jeb pašnodarbināto. Tie ir zemnieki, amatnieki, skaistumkopšanas speciālisti, ārstu prakses utt. Pēc šobrīd spēkā esošajiem MK noteikumiem, pašnodarbinātā reģistrācijas kods ir personas kods. Likums nosaka, ka ikvienam saimnieciskās darbības veicējam par darījumu ir jādod attaisnojuma dokuments (rēķins, kvīts vai kases čeks). Noteikumi pieļauj šādu dokumentu neizdot, ja tirgotājs tirgo sevis izaudzētu vai ražotu lietu, tomēr pēc klienta pieprasījuma kvīts ir jāizdod. Iedomāsimies situāciju: zemnieks, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, tirgū pārdod paša izaudzētu produkciju, kā arī papildus tam pārdod no citas saimniecības iegādātus augļus un dārzeņus – lai būtu plašāks sortiments. Attiecīgi viņa pienākums ir lietot kases aparātu un par katru pirkumu izdot kases čeku. Pēc esošās likumdošanas, uz šāda kases čeka būs rakstīts šā zemnieka vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā adrese. Tas nozīmē, ka personas datu aizsardzība attiecībā uz pašnodarbinātajiem netiek ievērota, jo pašnodarbinātais ir spiests izpaust savus personas datus, kā to uzliek par pienākumu MK noteikumi Nr. 537 un Nr. 96. Pircēji tirgū, nepazīstami cilvēki skaistumkopšanas salonos un frizētavās saņem uz papīra rakstītus pakalpojuma sniedzēja personīgos datus, un tas notiek ar tūkstošiem pašnodarbināto katru dienu. Tas nav pieļaujami. Interesanti, ka no ārzemēm ieceļojušos studentus, kuri uz skrejriteņiem izvadā pusdienas pa Rīgas ielām, likums aizstāv vairāk, jo viņiem, reģistrējoties VID kā pašnodarbinātajiem, tiek piešķirts ar personas kodu nesaistīts 11 ciparu reģistrācijas kods.

Lai šo novērstu, ir jāveic labojumi MK noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā", svītrojot 21.1. un 21.2. punktu. Šādi ikvienam, neatkarīgi no valstiskās piederības, kurš reģistrēsies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tiks piešķirts reģistrācijas numurs, kas nav saistīts ar personas kodu. Tāpat ir jāveic izmaiņas MK noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība", labojot visos pantos noteikto pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem norādīt savu deklarēto adresi. Prasītajam risinājumam nederēs arī saimnieciskās darbības vietas adreses norādīšana, jo absolūti lielākajam vairumam pašnodarbināto saimnieciskās darbības adrese sakrīt ar deklarēto, privāto adresi. Tāpēc ir jādod iespēja gan jaunajiem, gan jau reģistrētajiem pašnodarbinātajiem saņemt ar personas kodu nesaistītu reģistrācijas numuru.

Ar šo pārmaiņu ikviens pašnodarbinātais tiks aizsargāts no identitātes zādzības un citiem iespējamiem noziegumiem, kas saistīti ar svešu datu izmantošanu. Līdzšinējā prakse ir strīdīga gan attiecībā pret Vispārīgo datu aizsardzības regulu, gan pret Satversmes 96. pantu, kas nosaka ikviena tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Sargāsim savus datus, sargāsim savu identitāti, sargāsim savas tiesības!