Pārstāvis: Agnese AlutePublicēta: 03. Nov (2023)

PAR DAUDZBĒRNU ĢIMENES STATUSA ATZĪŠANU STIPENDIJAS "STUDĒTGODS" PIEŠĶIRŠANAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
353
Jau parakstījuši 353
9'647

Aicinu pārskatīt daudzbērnu ģimenes definīciju Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām".

Šobrīd regulējums paredz, ka "Studētgods" stipendiju var saņemt, ja vienam vai abiem no konkrētā bērna vecākiem ir trīs un vairāk bioloģiskie vai audžuģimenē, vai aizbildniecībā reģistrēti bērni. Bet ir aizmirsti bērni no apvienotajām ģimenēm. Ja laulībā ir vecāki, kur vienam ir reģistrēti divi un otram viens vai divi bērni (kopā trīs vai četri), tad bērni no šādām ģimenēm "Studētgods" stipendiju nevar saņemt. Absurda situācija veidojas gadījumā, ja tēva jaunajā ģimenē aug viens bērns no iepriekšējās laulības, bet pārējie trīs vai vairāk bērni ir kopīgi ar tēva otro sievu. Rezultātā bērnam no tēva pirmās laulības stipendija nepienākas, bet pārējiem ģimenes bērniem pienākas. Līdz ar to tiek pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips. Visos citos daudzbērnu ģimeņu atbalsta pasākumos arī apvienotās ģimenes ir atzītas par daudzbērnu ģimenēm. Aicinu šo principu attiecināt arī uz "Studētgods" stipendijām, tādā nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visām daudzbērnu ģimenēm.

Atzīstot par daudzbērnu ģimenēm apvienotās ģimenes arī "Studētgods" stipendijas kontekstā, būs vairāk jauniešu, kuri varēs pilnvērtīgi iegūt augstāko izglītību, neņemot kredītus un nemēģinot apvienot darbu ar studijām.