Pārstāvis: Oskars SpeldziņšPublicēta: 25. Jan (2022)

PAR DEPOPULĀCIJAS SEKU KONTROLES KOMISIJAS IZVEIDI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
57
Jau parakstījuši 57
9'943

Straujā Latvijas iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ nākotnē daudzi nekustamie īpašumi tiks pamesti, skolas un slimnīcas tiks slēgtas, sporta un izklaides infrastruktūra – pamesta, un reti izmantotos ceļus būs vēlams slēgt to augsto uzturēšanas izmaksu dēļ. Turklāt ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības un Kohēzijas fonda palīdzību iepriekšējos plānošanas periodos ir īstenoti projekti, kuru mērķi, manuprāt, ir pretrunā ar gaidāmo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Lai veicinātu iedzīvotāju skaitam atbilstošu un ilgtspējīgu iniciatīvu attīstību un neilgtspējīgu projektu ierobežošanu, aicinām izveidot šim mērķim paredzētu komisiju.

Komisija varētu būt struktūrvienība Pārresoru koordinācijas centra sastāvā, jo tas ir atbildīgs par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Šādas komisijas vērtējumiem par īstenojamajiem investīciju projektiem, sevišķi ar ES finansējumu, vajadzētu palīdzēt ierobežot naudas līdzekļu izšķērdēšanu neilgtspējīgiem projektiem. Valstij un reģioniem nozīmīgi investīciju projekti ir jāskata demogrāfijas tendenču kontekstā, ņemot vērā arī noteikto un attiecināmo demogrāfijas politiku, ja tāda ir.

Šādas komisijas darbs būs palīdzēt reglamentēt ilgtspējīgas iniciatīvas Latvijas vides un infrastruktūras attīstībai, kuras ir pielāgotas Latvijas iedzīvotāju skaita attīstībai.