Pārstāvis: Anete VaivodePublicēta: 29. Jan

PAR DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANAS SAMAZINĀŠANU SĀKUMSKOLAS IZGLĪTĪBĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Izglītības ministrija

10'000
306
Jau parakstījuši 306
9'694

Vēlos, lai mūsu bērni un mazbērni sākumskolā turpinātu attīstīt rakstītprasmi un lasītprasmi bez digitālo rīku izmantošanas vai tos saprātīgi ierobežojot. Pirkstu lokanībai ir tieša saistība ar smadzeņu attīstību, kā arī ar kopēju veselīga ķermeņa attīstību. Bērna acīm piemērotāks ir drukātais izziņas materiāls. "Rakstīšana ar roku ir vienīgā sīkās motorikas aktivitāte, kuru veicot līdztekus notiek arī darbs ar saturu. Rakstot ar roku, mēs ne tikai attīstām motorikas prasmes, bet arī runu un valodu," raksta izdevums Santa (https://www.santa.lv/raksts/ievasveseliba/rakstisana-ar-roku-butiski-ietekme-veselibu-61719/). "Rakstot ar roku, smadzenes saņem bagātīgu maņu un motorisko atgriezenisko saiti. Un, jo sarežģītāku atgriezenisko saiti kāda darbība sevī ietver, jo vieglāk un precīzāk smadzenes spēj veidot un saglabāt ar to saistītās atmiņas. Klabinot datora tastatūru, šī atgriezeniskā saite un smadzeņu līdzdarbība ir daudz mazāka."

Tāpēc aicinu uz sekojošo. 1. Atgriezties pie papīra dienasgrāmatām un sākt lietot e-klasi, Mykoob vai citu digitālo vidi ne ātrāk, kā sākot ar 5. klasi. 2. Kā mācību līdzekli izmantot drukātās mācību grāmatas. 3. Rakstu darbus skolu mazākajās klasēs izpildīt uz papīra.

Līdz ar to mūsu bērni būs veselāki un arī gudrāki.