Pārstāvis: Jūlija SarmulePublicēta: 26. May (2023)

PAR EFEKTĪVĀM RESOCIALIZĀCIJAS METODĒM NEPILNGADĪGAJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
315
Jau parakstījuši 315
9'685

Medijos nākas bieži dzirdēt par bērnu un jauniešu vardarbību – no tās cieš gan pieaugušie, gan bērni, un pagaidām arī atbildīgās iestādes risinājumu nav atradušas. Bieži vien šie bērni, kas pastrādā noziegumus, ir atstāti novārtā, paši ir cietuši no vardarbības, vīlušies sabiedrībā un nemotivēti. Ja mums kopīgi izdosies novērst problēmu cēloņus sabiedrībā un noziegumus pastrādājušiem bērniem izveidot efektīvu resocializāciju, gan viņi, gan pārējā sabiedrība būs ieguvēji. Šai ziņā mums palīdzētu izvērsta programma ne tikai ar pasākumiem, kas vērsti uz cīņu ar sekām, bet ar secīgu izpētes un profilaktisku darbu bērna un jaunieša vides atveseļošanai ģimenē, izglītības iestādē vai jebkurā sociālajā grupā, kur bērns ir iesaistījies. Programma būtu vērsta uz pēctecīgas aprūpes nodrošināšanu, ņemot vērā ilgtermiņa attīstības vajadzības, uz veselīgu ģimeni kopumā, veselīgu sociālo vidi izglītības iestādē un citur sabiedrībā. Programma paredzētu sabiedrības izglītošanas pasākumus un izpratnes veidošanu cilvēktiesību jomā par bērnu tiesībām uz dzīvību un attīstību, adekvātu audzināšanu, izglītību un jaunradi, tiesībām uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem un bērnu pienākumiem ģimenē, skolā un sabiedrībā.

Piedāvāju veidot tādu sabiedrības atveseļošanas programmu uz vardarbību vērstiem jauniešiem, kas paredz sevī darba terapiju – nopietnu, kārtīgu darbu – kopā ar mentora atbalstu. Tas būtu subsidēts un novērtēts darbs. Proti, darbs gan ar atalgojumu, gan eventuālā CV ierakstā atspoguļojams darbs, kas ir īpaši piemeklēts attiecīgajam jaunietim vai jaunietei, lai viņi sajustos vajadzīgi un novērtēti. Arī mentoram ir jābūt individuāli piemērotam, nevis formālam, jo vienam tas būs atkarību speciālists, bet citam – futbola treneris. Par sodāmu nodarījumu attiecīgi šiem sodāmajiem būtu izvēle: sods ar izolāciju no sabiedrības vai arī uz resocializāciju vērsts darbs. Protams, tas īstermiņā sabiedrībai prasīs resursus, tomēr jau drīz vien tas atmaksāsies. Turpretī zem tepiķa paslaucīta un tikai ar sodu vien "risināta" problēma atspēlēsies gan viņiem, gan mums visiem. Papildus ir jāparedz šādu resocializējamo jauniešu tiesiskā aizsardzība, lai jaunajā darbā iegūtos iztikas līdzekļus viņiem par iepriekšējiem pārkāpumiem neatņemtu tiesu izpildītāji. Mentora atbalsts un uzraudzība ļaus novērtēt jaunieša resocializācijas progresu un ieviest nepieciešamās korekcijas. Nereti pietiek ar vides nomaiņu, lai jaunietis atveseļotos.

Sabiedrība līdz ar to iegūs drošāku vidi un atbildīgus sabiedrības locekļus. Sabiedrībā būs mazāk vardarbības, mazāk noziegumu un atkarību.