Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 09. Dec (2015)

PAR EIROPAS SOCIĀLĀS HARTAS RATIFIKĀCIJU BEZ ATRUNĀM, PAR ES LĪMEŅA SOCIĀLO AIZSARDZĪBU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
448
Jau parakstījuši 448
9'552

2013.gada 14.februārī LR Saeima pieņēma Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu ar vairākām atrunām, faktiski svītrojot uz Latvijas iedzīvotāju labklājību un sociālo aizsardzību vērstos svarīgos pantus. Piemēram tika svītroti: Visiem strādājošajiem ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus sev un savām ģimenēm vai Ikvienam ir tiesības uz dzīvesvietu u.c. Toreizēja valdība atsaucās uz ekonomisko krīzi tāpēc nav iespējam Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu ratificēt pilnībā, kas dotu iespējas risināt sociālos jautājumus vecākiem cilvēkiem, strādājošajiem, bezdarbniekiem un visslielākais jautājums valdībai bija, kā nodrošināt bezpajumtniekiem lētu mājokli, harta neprasa bezmaksas, bet finansiāli pieejamu mājokli ikvienam un nodrošināt pensionāriem pensijas.

Sakarā ar to, ka Latvijas valdība ziņo ka ekonomiskā krīze ir pārvarēta, IKP pieaug un Latvijas likumdošana jau ir maksimāli pietuvināta Eiropas Savienības pamatprasībām, aicinām ratificēt Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu bez atrunām pilnā apmērā. Kā arī līdz ar ratificēšanu uzsākt Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas piemērošanu Latvijas tiesību normām.

Lielākā daļa ES valstu Eiropas Sociālo hartu ir ratificējusi bez atrunām un ieguvumi iedzīvotāju sociālai labklājībai ir tikai pozitīvi, jo harta ir ne tikai juridiski saistošs dokuments valsts un pašvaldības iestādēm, tiesām, arī Satversmes tiesai, kas iedzīvotājiem dod iespēju pieprasīt sev ES līmeņa sociālās garantijas, darba algas, pensijas un labklājības līmeni, bet arī harta dod konkrētus uzdevumums pēc kuriem veidot sociālo politiku valstī un pašvaldībās.

Pievienots dokuments

25752701_(1).pdf (atvērt)