Pārstāvis: Kristīne KairePublicēta: 25. Nov (2022)

PAR SKOLĀM BRĪVĀM NO EMOCIONĀLĀS VARDARBĪBAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
509
Jau parakstījuši 509
9'491

Daudzi skolēni ikdienā cieš no emocionālās vardarbības. Upuri baidās un kaunas runāt par to, ka viņus izsmej un ņirgājas. Arī tāpēc, ka nekas jau no tā nemainās. Jo pamatizglītība ir obligāta, varmācīgu bērnu vecākiem nevar liegt izvēlēties konkrēto skolu, un pašām skolām trūkst resursu skolēnu varmācīgas uzvedības profesionālai novēršanai. Desmitiem Latvijas skolu nav atbilstīga personāla, lai strādātu gan ar emocionālā vardarbībā cietušo, gan ar varmācīgo bērnu. Vienkāršākais "risinājums" skolai ir par to klusēt, neziņojot par incidentiem arī vietējai pašvaldībai, jo arī tur visdrīzāk nav finanšu un attiecīgu profesionālu cilvēkresursu pārpilnības.

Tāpēc aicinu Saeimu sākt ar elementāro – apzināt emocionālās un fiziskās vardarbības apjomu Latvijas skolās, nosakot skolām pienākumu pēc izstrādātas metodoloģijas vietējās pašvaldībās ziņot emocionālās vardarbības gadījumiem. Patiesās situācijas apzināšana būs pamats tālāk prasīt iesaistītajiem resoriem – Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai un Labklājības ministrijai, kas visdrīzāk nozīmētu arī Pārresoru koordinācijas centra pārraudzību – aplēst visa veida nepieciešamos resursus, lai Latvijas skolas padarītu brīvas no emocionālās vardarbības. Skolu klusēšanas dēļ pašlaik dati par emocionālo vardarbību pilnīgi noteikti ir nepilnīgi, un tādi diemžēl būs arī "risinājumi" – ažiotāža noplaks, uzmanība pārfokusēsies, un problēma turpinās milzt.

Šīs problēmas patiesā apmēra apzināšana ir pats mazākais, ko mēs varam izdarīt emocionālās vardarbības novēršanai skolās. Šī ir mūsu sabiedrības sistēmiska problēma, un tai nav vienkārša risinājuma, tomēr kopā un mērķtiecīgi mēs to spējam izdarīt! Pašreizējiem upuriem tas varbūt vairs nepalīdzēs, tomēr ilgtermiņā mēs kļūsim par empātiskāku un spēcīgāku sabiedrību.