Pārstāvis: Līga OzoliņaPublicēta: 18. Aug (2022)

PAR ENERĢĒTIKAS MINISTRA AMATA IZVEIDI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
110
Jau parakstījuši 110
9'890

Aicinu likt uzsvaru uz enerģētikas nozīmīgumu mūsdienās, kas šobrīd Latvijas valdībā atbilst tikai nelielai daļai no Ekonomikas ministrijas darba un ir izkaisīts arī citās ministrijās. Ņemot vērā enerģētikas kritisko situāciju pasaulē un Latvijā, ir nepieciešams intensīvs un profesionāls ikdienas darbs šā sektora sakārtošanā.

Tāpēc aicinu Latvijā atjaunot enerģētikas ministra amatu, lai apkopotu visas tās kompetences, kas pašlaik ir izkaisītas pa dažādām ministrijām – VARAM, EM, ZM, SM. Tāpat ir apsverams, vai varbūt lietderīgi ir enerģētikas ministra amatu veidot kā valsts ministru. Enerģētikas ministra amats ir, piemēram, Lietuvā, un Lietuvas enerģētiskā neatkarība ir uzskatāms piemērs, kam līdzināties.

Līdz ar šo pārmaiņu Latvija iegūs sakārtotu enerģētikas sektoru.