Pārstāvis: Paršova VeltaPublicēta: 09. Feb (2012)

PAR FILMĀM UN RAIDĪJUMIEM TV ORIĢINĀLVALODĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'795
Jau parakstījuši 1'795
8'205

Televīzijas raidījumi, filmas un seriāli televīzijā jāraida oriģinālvalodā ar latviešu valodas subtitriem.Jānosaka, ka pēc noklusējuma TV pārraides televīzijā tiek raidītas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā, lai uzlabotu iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, svešvalodu zināšanas.

****

Nacionālajā drošības koncepcijā minēts, ka jāsekmē svešvalodu apgūšana, īpaši jauniešu vidū, lai nodrošinātu iespēju izmantot rietumvalstu informācijas resursus. (3.3. sadaļa, http://www.likumi.lv/doc.php?id=227460).Subtitru pozitīvo ietekmi uz svešvalodu mācīšanos apliecina Eiropas Komisijas pētījums, kurš rekomendē paplašināt subtitru izmantošanu valodu apguvei:(http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/study_on_the_use_of_subtitling_en.php)Šāda prakse tiek īstenota daudzviet pasaulē, tai skaitā mūsu kaimiņvalstī Igaunijā. Tā rezultātā Igaunijas jauniešiem ir labas angļu valodas zināšanas un lielāka konkurētspēja darba tirgū.