Pārstāvis: Salvis CeriņšPublicēta: 07. Feb

PAR FILMU UN VIDEO SATURA PIEEJAMĪBU VĀJREDZĪGAJIEM UN NEREDZĪGAJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
478
Jau parakstījuši 478
9'522

Latvijā ir aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, kuri nevar pilnvērtīgi izbaudīt pašmāju kino mākslinieku radīto burvību, jo viņi neredz to, kas attēlots ekrānā. Lai šo problēmu risinātu un ļautu vājredzīgajiem un neredzīgajiem labāk iekļauties sabiedrībā, jau vairākus gadu desmitus filmām, TV seriāliem un citam video saturam pasaulē ir pieejams audio apraksts, saukts arī par tiflokomentāriem. Lietuva savu pirmo filmu ar audio aprakstu izveidoja jau 2017. gadā, bet Igaunija 2019. gadā televīzijā pārraidīja savus dziesmu un deju svētkus ar audio aprakstu. Latvijā pirmā filma ar audio aprakstu – Lindas Oltes "Māsas" – tapa 2022. gadā, pateicoties cilvēkiem, kuri vēlējās padarīt filmu pieejamu ikvienam. Šīs iniciatīvas mērķis ir rosināt tādu normatīvo aktu bāzi, kuri ar likuma spēku uzliktu pienākumu Latvijā par publiskajiem līdzekļiem radītajām filmām, TV un video saturam nodrošināt audio aprakstu.

Tāpēc aicinu ar likumu noteikt, ka satura ražotājs, kurš ir saņēmis valsts, pašvaldības vai to pakļautībā esošo iestāžu un uzņēmumu finansējumu filmas, TV vai cita video satura radīšanai (jauna vai esošā turpināšanai) ir uzlikts par pienākumu nodrošināt šim saturam audio aprakstu/tiflokomentāru latviešu valodā atbilstoši ITU standartiem un vadlīnijām. Ar šiem standartiem un vadlīnijām var iepazīties šeit: https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Pages/Audio-Description.aspx (angļu valodā). Kvalitatīva audio apraksta izveide 100 minūšu filmai izmaksā vidēji 1000 EUR. Tāpēc nevar argumentēt, ka šāda skaņu celiņa izveide būtu smags slogs satura ražotājiem.

Īstenojot šo iniciatīvu, sabiedrība iegūs pieejamāku un iekļaujošāku kultūrvidi Latvijā. Vājredzīgie un neredzīgie kā sabiedrības grupa iegūs iespēju labāk saprast ekrānā notiekošo. Audio aprakstu pieejamība šai grupai ļaus apspriest filmu un video saturu ar citiem sabiedrībā, kā rezultātā tiks arī mazināta sociālā atstumtība. Kā sekundārais ieguvējs šai iniciatīvai ir cilvēki, kuri apgūst latviešu valodu.