Pārstāvis: Roberts HartvigsPublicēta: 03. Aug (2012)

PAR PAMATOTU NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
7'238
Jau parakstījuši 7'238
2'762

Vēlos panākt objektīvi pamatotu nekustamā īpašuma (NĪ) nodokļa piemērošanu atbilstoši Satversmes pamatprincipiem – tiesiskās paļāvības, samērīguma un vienlīdzības principiem. Šobrīd Valsts kadastra likuma 67.pants nosaka nekustamā īpašuma (zemes, ēku, inženierbūvju) tirgus cenu par bāzes vērtību, no kuras tiek aprēķināts NĪ nodoklis. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts savā 1997./98.gada grāmatas 83.lpp.raksta:”[..] nosakot nekustamā īpašuma ar nodokli apliekamo vērtību jeb kadastrālo vērtību, kā arī nodokļa lielumu, tirgus ekonomikas apstākļos pasaulē vadās pēc trīs rādītājiem: - no nekustamā īpašuma izmantošanas gūtajiem ienākumiem vai tīrajiem ianākumiem; - ieneses vērtības, ko aprēķina, kapitalizējot tīros ienākumus ar noteiktu procentu; - īpašuma tirgus cenas, kas vienmēr orientēta uz iespējamiem ienākumiem pēc īpašuma iegūšanas.” 85.lpp.: „[..] Saimnieciskā prakse pierāda, ka no nekustama īpašuma izmantošanas gūtā peļņa ieguldīto kapitālu atražo 20 līdz 25 gados, jeb kapitāla rentabilitāte ir no 4-5% gadā.”

Saeimai jāmaina VKL 67.pants, lai nekustamā īpašuma bāzes vērtība tiktu aprēķināta, tirgus cenu reizinot ar rentabilitātes vai bankas depozīta procentu .

Nekustamā īpašuma (NĪ) nodokli maksā ikviens Latvijas iedzīvotājs, ģimene vai uzņēmums, kam pieder vai kas nomā jebkuru nekustamo īpašumu, tajā skaitā arī mājokļus. Nekustamais īpašums ir ilgtermiņa ieguldījums, kam jāspēj sevi ekonomiski atpelnīt daudzu gadu desmitu gadu garumā. Pašreizējā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metode mākslīgi paaugstina nodokli atrauti no iedzīvotāju pirktspējas un uzņēmumu ienākumiem. Tas palīdz aizlāpīt valsts budžeta caurumus, bet nākotnē izspiedīs pamatiedzīvotājus no īpašnieku vidus, padarīs tos par nomniekiem, kas joprojām maksās nesamērīgu īres maksā iekļautu NĪ nodokli. Valsts kases ienākumi nedrīkst būt svarīgāki par taisnīgumu un samērīgumu, kā arī kļūt par pamatu tam, ka iedzīvotāji kļūst par parādniekiem un zaudē savus īpašumus.

Pievienots dokuments

1363715564ldfwsu.pdf 230 KB (atvērt)

Iniciatīvas parakstītāji 7'238

Iniciatīvas jaunumi

Iesniedz sūdzību Satversmes tiesā par NĪN prettiesisko būtību18. Dec (2017)

Iniciatīvas „Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un biedrības „Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam” valdes locekle Liāna Hiršsone un
Valdis Vītols ,81 gadus vecs pensionārs, iesnieguši konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesā par nekustamā īpašuma nodokļa prettiesisko būtību.

Gan L.Hiršsonei, gan V.Vītolam, vēršoties Satversmes tiesā, tiek apstrīdēts likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.pants tiktāl, ciktāl tas neparedz NĪN atvieglojumus personām,
kurām nav pietiekamu ienākumu, lai varētu samaksāt nekustamā īpašuma nodokli par savu
vienīgo mājokli. Tiek apstrīdēta iepriekšminētās tiesību normas atbilstība Latvijas Republikas
Satversmes 105.panta pirmajam teikumam kopsakarā ar 91.panta otro teikumu un 1.pantu, kā arī
atbilstība Latvijas Republikas Satversmes 105.panta 3.teikumam. Būtībā pieteikuma iesniedzēju
iebildumi ir par to, ka normatīvajos aktos iztrūkst tiesiskais regulējums, kuram demokrātiskā
sabiedrībā būtu jāparedz atvieglojumi atbrīvošanai no NĪN pilnībā vai daļēji tām personām,
kurām NĪN slogs vienīgajam nekustamajam īpašumam (mājoklim) ir nepanesami augsts.

Nepārdomātā NĪN politika draud radīt stāvokli, ka iedzīvotāju kategorijai ar relatīvi zemiem
ienākumiem tiek atņemta iespēja paturēt sev pajumtei nepieciešamo nekustamo īpašumu, kas
būtiski palielinātu sociālo nevienlīdzību, kas ir viens no lielākajiem nabadzības cēloņiem Latvijā.

L.Hiršsone uzskata, ka mūsu valsts dibinātāji un Satversmes tēvi bija izglītoti, pēc pasaules
uztveres un politiskās pārliecibas sociāldemokrāti, kas nākuši no strādnieku, vai zemnieku
ģimenēm,daži arī 1905. gada dumpja dalībnieki, tādēļ, var droši apgalvot, ka 1918. gadā
izstrādajot jaunās valsts konstitūciju viņi tieši tā arī bija domājuši, ka tiesības uz savu īpašumu
viņu jaundibināmajā valstī tiks nodrošinātas visiem tās iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālā un
mantiskā stāvokļa, nevis tā, kā tas ir tagad, ka neatbilstošu ienākumu dēļ pati valsts ar bezgalīgi
pieaugošo NĪN atņem mājas pensionāriem un arī strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem, atdodot
tās bagātakajiem.

Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā
īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam.

Cieņā,
Liāna Hiršsone
Iniciatīvas “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam” autore un
biedrības ‘’Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam’’ valdes locekle

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

23.maijā notiks mītiņš -tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam -mājoklim!22. May (2017)

Otrdien, 23. maijā plkst. 13:30 pie Rīgas pilsētas pašvaldības ēkas Rātslaukumā 1, notiks mītiņš-tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam nekustamajam īpašumam -mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

UZ TAUTAS SAPULCI AICINĀTI VISI INTERESENTI!

Krīzes laikā Valda Dombrovska (Vienotība) valdības izstrādātais plāns - pielīdzināt nekustāmā īpašuma nodokli tirgus vērtībai, šodien plūc savus postošos augļus atstājot iedzīvotājus bez mājām un burtiski padarot tos nabagus. Pagājušo mēness rīkojot protesta mītiņu pie Saeimas ,centāmies pievērst parlamentāriešu vērību nodokļa konfiscējošai būtībai, un pieprasījām tā atcelšanu. Diemžēl, pašreiz ZZS vadītā valdība NIN nodokli un vienīgo īpašumā esošo mājokļu konfiscēšanu atcelt negrasās, un ir nolēmusi turpināt Vienotības izstrādāto NIN politiku papildinot to tikai ar "mērenu", 10% ikgadējo kāpumu. ZZS vadītā Finanšu ministrija ir paredzējusi nākamgad ievērojami paaugstināt nodokli ēkām, kas uzbūvētas pēc 2000. gada. Līdz ar to nākošgad rīdzinieku maksājumi par NIN varētu pieaugt pat par 1000€.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Pagājušo nedēļu, plašsaziņas līdzekļos tika publiskota informācija, ka Rīgas dome, paredzot gaidāmo NIN kāpumu-saistošajos noteikumos iestrādāja 90% (procentīgo) NIN atlaidi, privatizētajiem rīdzinieku īpašumiem, tā pretstatot iedzīvotājus, kas ir atklāta vēršanās pret represēto rīdzinieku pēcnācējiem un kārtīgi strādājošiem rīdziniekiem, kuri čakli strādājot un taupīgi dzīvojot, sakrājuši naudu un iegādājušies īpašumus –dzīvokļus un mājas Rīgā.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz mītiņu, lai solidarizētos un pieprasītu Rīgas domes vadītājiem, visiem rīdziniekiem- atcelt NĪN par vienīgo nekustamo īpašumu, piemērojot likumā par NĪN noteikto zemāko 0, 2% likmi no kadastrālās vērtības par zemi un ēku ar 90% NIN atlaidi un nekavējoties pārtraukt mūsu īpašumu konfiscēšanu.

Papildu informācija: mītiņa organizatore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE

Aicina uz Tautas sapulci par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim!20. Mar (2017)

Pirmdien, 27. martā plkst. 18:00 pie Latvijas Republikas Saeimas ēkas Jēkaba ielā 11 notiks Tautas sapulce par NĪN atcelšanu vienīgajam mājoklim Latvijā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā.

Pēc statistikas datiem Latvija ir viena no sociāli nevienlīdzīgākajām, nabadzīgākajām valstīm ES. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Nesamērīgais NĪN veicina cilvēku aizbraukšanu no Latvijas.

Skolotājai Liānai Hiršsonei, kura ar ģimeni dzīvo Rīgā nelielā privātmājā, NĪN vienpadsmit gadu laikā kļuvis 45 reizes lielāks. “Ar skolotājas algu to ir neiespējami nomaksāt,” apliecina Liāna Hiršsone. “Mana un manas ģimenes sociālā drošība ir nopietni apdraudēta, jo nākamgad man būšot jāmaksā 75 reizes vairāk nekā pirms divpadsmit gadiem, proti, 3020 eiro. Ja 2006. gadā NĪN gadā bija aprēķināts 40 eiro apmērā, tad šogad tas jau ir 45 reizes lielāks – 1800 eiro.”

Lai gan portālā manabalss.lv 13 000 Latvijas iedzīvotāju parakstījuši iniciatīvu "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam", politiķi un ierēdņi pašvaldībās un valsts institūcijās nav ņēmuši vērā un vēl arvien nav atrisinājuši īpašumu konfiscējošo nekustamā īpašuma nodokļa taisnīgu regulējumu. Saeima, Ministru kabinets, Valsts zemes dienests un pašvaldības runā tikai par budžeta, nevis Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, līdz ar to turpinās iedzīvotāju māju konfiscēšana.

Iniciatīvas autoriem NĪN piemērošanas politika izraisījusi nepieciešamību rīkot Tautas sapulci, vēršoties pie Saeimas, Ministru Kabineta un Pašvaldību Savienības ar prasību atcelt konfiscējošo NĪN vienīgajam īpašumam un pārtraukt pašreizējo NĪN aprēķina un piemērošanas kārtību visās pašvaldībās.

Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli.

Arvien pieaugošais nekustamā īpašuma nodokļa slogs kļūst finansiāli nepanesams visiem Latvijas iedzīvotājiem, sevišķi tiem, kuru mājoklis atrodas Rīgā, Pierīgā vai Jūrmalā. Politiķi un ierēdņi valsts un pašvaldību institūcijās nav izrādījuši politisko gribu, lai atrisinātu nekustamā īpašuma nodokļa problēmu. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot.

Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa konfiscējošo raksturu un tā reālās, neizbēgamās sekas, iniciatīvas "Par nekustamā īpašuma atcelšanu vienīgajam īpašumam" autori un viņu atbalstītāji aicina Latvijas iedzīvotājus uz Tautas sapulci, lai solidarizētos un pieprasītu NĪN nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim!

Papildu informācija: Iniciatīvas autore Liāna Hiršsone, tālr. 26739186

AUTORS: LIāNA HIRšSONE