Pārstāvis: Ieva BrantePublicēta: 06. Jul (2020)

PAR IEKĻAUJOŠU UN KVALITATĪVU VALSTS VESELĪBAS APRŪPI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
204
Jau parakstījuši 204
9'796

Valsts veselības aprūpei ir jābūt tik labai, ka valsts iestādēs un valsts uzņēmumos strādājošie ir apmierināti ar valsts nodrošinātajiem bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumiem.

Šā mērķa reālai veicināšanai ir jāpārtrauc publiskajā sektorā nodarbināto veselības apdrošināšana, kas sedz privātajā sektorā sniegtos pakalpojumus. Salīdzinot ASV veselības sistēmu un tās rīcībspēju Covid-19 pandēmijas laikā ar Eiropas valstu veselības aprūpes sistēmām, kurās dominē valsts reāli apmaksāta medicīna, Eiropas modeļa priekšrocības jau kārtējo reizi ir skaidras. Tomēr tās ir jānostiprina un jāuztur konsekventi. Ja katram valsts iedzīvotājam tiešām ir tiesības uz dzīvību un veselību, tad tā nedrīkst būt tikai deklarācija; tai ir jābūt mērķtiecīgai rīcībpolitikai ar noteiktā termiņā uzstādītiem, panākamiem un izmērāmiem mērķiem un veicamo konkrēto darbu pēctecīgu plānu. Labs pirmais solis uz to un tā reālistisku īstenošanu ir publiskajā sektorā strādājošo veselības apdrošināšana tikai valsts veselības aprūpes sistēmas ietvarā.

Sabiedrība no tā īstermiņā iegūs piemēru un pārliecību, ka valsts tiešām, reāli solidarizējas un rūpējas par “vienkāršo cilvēku” un tā pamattiesībām. Ilgtermiņā mēs iegūsim kvalitatīvu, efektīvi darboties spējīgu un arī pret krīzēm noturīgu veselības aprūpi, labklājīgāku sabiedrību un pārliecību par savu drošību. Cita starpā tas sekmēs tiesiskumu, sabiedrības integrāciju un paredzami arī sabiedrības uzticību un līdzdalību. Publiskajā sektorā strādājošajiem - nekādas darba devēja pirktas veselības apdrošināšanas; jāpietiek ir ar valsts veselības aprūpes sistēmu.