Iniciatīva ir atbalstīta!

Pārstāvis: Vrubļevskis MakssPublicēta: 20. Mar (2020)

ATLIKT KREDĪTA MAKSĀJUMUS LATVIJAS IEDZĪVOTĀJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta asociācijā "Finance Latvia" un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

1'000
2'105
Jau parakstījuši 2'105

Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem.

Aicinām Latvijas kredītiestādes uz pašregulējumu - noteikt kredītbrīvdienas līdz Covid-19 krīzes beigām. Tas varētu notikt sadarbībā ar finanšu tirgus regulatoru, kopīgi izstrādājot un operatīvi ieviešot šādu regulējumu.

Tas palīdzēs daudziem godprātīgiem Latvijas kredītņēmējiem pārdzīvot šo krīzi un arī pasargās daudzus no bankrotēšanas.

Iniciatīvas jaunumi

Atliktās kredītbrīvdienas ir labi, tomēr tā nav panaceja07. May (2020)

“Lai veiksmīgi pārvarētu krīzi kredītņēmējiem ir pareizi jāsaplāno savi izdevumi un personīgā naudas plūsma, ņemot vēra uzņemtās kredītsaistības. Finanšu pratības uzlabošana un iedziļināšanās finanšu jautājumos šajā brīdī kļūst arvien svarīgāka.”

Tā ManaBalss platformā virzīto iniciatīvu atlikt kredīta maksājumus līdz Covid-19 krīzes beigām komentē PricewaterhouseCoopers (PwC) biznesa konsultāciju nodaļas vadītāja Ilona Skribiņa.

Svarīgi saprast, ka kredītbrīvdienu piešķiršanas gadījumā netiek atlikti visi kredītmaksājumi, bet gan tikai kredītu pamatsummas maksājumi. Kredītu procenti aizņēmējiem ir jāsedz tāpat. Vienlaikus ir jāapzinās, ka kredītbrīvdienu piešķiršanas gadījumā aizdevuma termiņš netiek pagarināts un tādējādi pēc kredītbrīvdienu beigām ikmēneša maksājums pieaugs.

Tāpat šobrīd neviens nevar paredzēt, kad mazināsies Covid-19 ietekme uz ekonomiku un attiecīgi arī mājsaimniecību finanšu situāciju. Līdz ar to beztermiņa kredītbrīvdienu noteikšanai  var būt arī negatīva ietekme uz mājsaimniecību labklājību, finanšu slogu un kredītu maksājumu apmēru ilgtermiņā.

Tādējādi, lai saprastu, vai kredītbrīvdienas tiešām ir nepieciešamas un vai tās sniegs sagaidāmo izdevumu atslodzi katram aizņēmējam, būtu jāveic aprēķini par to, kā izskatīsies kredītu maksājumi ar kredītbrīvienām, bez kredītbrīvdienām un arī pēc kredītbrīvdienu beigām. Šāda veida aprēķini palīdzēs salāgot paredzamos izdevumus ar mājsaimniecības ienākumiem. Nepieciešamības gadījumā var vērsties kredītiestādē pēc konsultācijas.

Ja kredītņēmējam rodas aizdomas par potenciālām grūtībām segt kredītmaksājumus, ir ieteicams vērsties pie aizdevēja, lai kopīgi varētu rast risinājumus katrā konkrētajā gadījumā. Papildus kredītbrīvdienām ir virkne citu iespējamo risinājumu, kas var palīdzēt pārvarēt īsāka vai garāka termiņa finanšu grūtības, gan arī saglabāt labu kredītvēsturi.

Jānorāda, ka lielākās Latvijas komercbankas un citi aizdevēji jau kopš situācijas saasināšanās piedāvā iespēju aizņēmējiem pieteikt kredītbrīvdienas līdz sešiem mēnešiem saistībā ar Covid-19 izraisītām finanšu grūtībām. Taču kredītbrīvdienu pieteikšanas iespējas ir pastāvējušas arī pirms tam.

Kopumā, lai veiksmīgi pārvarētu šo un jebkuras nākamās krīzes Latvijas iedzīvotājiem būtu vairāk jāpievēršas uzkrājumu veidošanai neparedzētiem gadījumiem, īpaši tas ir svarīgi kredītņēmējiem. Daudzi Latvijas kredītņēmēji ir guvuši personīgās finanšu vadības pieredzi iepriekšējā finanšu krīzē un Covid-19 izraisītās sekas nāk kā pārbaudījums tam, vai esam apguvuši krīzes sniegtās mācības pirms desmit gadiem.

Vēl pagājušajā gadā, kad Covid-19 vīruss nebija pārņēmis pasauli, publiskajā telpā pietiekoši plaši tika diskutēts par to, kad mūs skars nākamā finanšu krīze un kādi varētu būt tās priekšnosacījumi. Taču gandrīz vienbalsīgi vairāki ekonomisti pauda viedokli, ka Latvijas ekonomika ir sabalansētāka nekā 2008. gadā, iedzīvotāji ir bijuši piesardzīgāki, uzņemoties kredītsaistības un veidojot uzkrājumus.

Iestājoties ārkārtas situācijai, vien mēneša laikā kredītbrīvdienu pieteicēju skaits Latvijas kredītiestādēs sasniedza vairākus tūkstošus. Vienlaikus, saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem trešdaļai Latvijas iedzīvotāju 2020. gada sākumā nebija uzkrājumu neparedzētām situācijām, kamēr 40,9% mājsaimniecību uzkrājumi būtu pietiekoši tikai 3 mēnešiem, lai spētu saglabāt esošo dzīves līmeni. Diemžēl šādā situācijā ir grūti runāt par aizņēmēju labu gatavību neparedzētām situācijām.

Avots: PricewaterhouseCoopers, speciāli ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS

Pirmais kolektīvais iesniegums privātajam sektoram ir sekmīgs06. May (2020)

Līdz ar vienoto moratoriju kredītu pamatsummas maksājuma atlikšanai ManaBalss autora iniciatīva ir tikusi atbalstīta – tā saziņā ar ManaBalss vērtē Latvijas Finanšu nozares asociācija (Finance Latvia), kurai tika adresēts attiecīgais kolektīvais iesniegums "Atlikt kredīta maksājumus Latvijas iedzīvotājiem".

Šis ir pirmais gadījums, kad kolektīvais iesniegums ir adresēts privātajam sektoram, jo līdz šim adresāti ir bijuši tikai publiskajā sektorā. Attiecīgi Finance Latvia attieksme pret saņemto kolektīvo iesniegumu ManaBalss vērtējumā ir pozitīvs precedents un solis uz vēl pilnīgāku un kvalitatīvāku sabiedrības līdzdalību Latvijā. Paldies Finance Latvia par to!

Šeit publicējam Finance Latvia ManaBalss un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēto vēstuli.

Latvijas Finanšu nozares asociācija iepazinās ar ManaBalss iniciatīvu atlikt Latvijas iedzīvotājiem kredītmaksājumu veikšanu līdz Covid-19 krīzes beigām. Pateicamies jums par iniciatīvu.

Informējam, ka šā gada aprīlī sadarbībā ar mūsu biedriem, Igaunijas un Lietuvas Banku Asociācijām, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Konkurences padomi strādājām pie vienota moratorija kredītu pamatsummas maksājuma atlikšanai. Moratorija izstrādē bija vienlaikus jāievēro Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes, kā arī tas jāveido līdzīgs visās Baltijas valstīs. Moratorijs ir publicēts un stājies spēkā 2020.gada 29. aprīlī.

Moratorijs nosaka, ka fiziskām personām hipotekārajam kredītam pamatsummas maksājums tiek atlikts līdz 12 mēnešiem (konkrēto termiņu izvēlas klients), bet patēriņa aizdevumiem un līzingam – līdz 6 mēnešiem (konkrēto termiņu izvēlas klients). Klientam jāpamato, bet nav jāpierāda, kā tieši Covid-19 krīze viņu jau ir skārusi vai ticami skars.

Komisijas maksa par moratorijā paredzēto kredīta pamatsummas maksājuma atlikšanu netiek piemērota. Citi līguma noteikumi nav maināmi, izņemot, piemēram, klienta iespēju lūgt pagarināt arī kopējo atmaksas termiņu. Moratorijs neattiecas uz procentu maksājumiem. Pievēršam uzmanību, ka kredītiestāžu primārā atbildība ir to noguldītāju, kas aizdevuši kredītiestādēm naudu, un sabiedrības, kas ir ieinteresēta stabilā un raitā finanšu sistēmas funkcionēšanā, priekšā. Ievērojot šo apstākli un to, ka kredītiestādēm to noguldītājiem ir jāmaksā procenti, minētais Moratorijs uz procentu maksājumiem netiek attiecināts.

Informāciju par finanšu institūcijām, kas pievienojušās moratorijam, varat atrast mūsu mājaslapā internetā. Vēršam uzmanību, ka šīs institūcijas aptver nozīmīgu tirgus daļu. Finanšu institūciju pievienošanās moratorijam ir brīvprātīga.

No 2020. gada 12. marta līdz šodienai mūsu biedri ir ieviesuši vairākas savas individuālās programmas saistību izpildes atlikšanai. Šobrīd saistību izpilde ir atlikta jau vairāk nekā 7921 fiziskajām personām ar kopējo prasību apmēru virs 260 miljoniem eiro. Moratorijs salāgos finanšu institūciju individuālo praksi. Studiju un studējošā kredīta pamatsummas samaksas atlikšanas kārtību Covid-19 apstākļos regulē attiecīgie Ministru kabineta noteikumi.

Informējam, ka nevar precīzi paredzēt, cik ilga un kāda tieši būs Covid-19 ārkārtējo apstākļu ietekme. Tādēļ lēmumi finanšu nozarē tiks pieņemti pakāpeniski, ņemot vērā situācijas attīstību un prognozes, protams, ievērojot arī Eiropas Banku iestādes, Eiropas Centrālās Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumus.

Pateicamies par pilsonisko iniciatīvu un esam pārliecināti par veiksmīgu sadarbību mūsu valsts tautsaimniecības attīstībā un ikviena tās iedzīvotāja labklājības veicināšanā!

Ar cieņu,
Sanita Bajāre, valdes priekšsēdētāja

AUTORS: MANA BALSS