Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 02. Mar (2021)

PAR INTERNETBANKA UN MAKSĀJUMU KARŠU IZVEIDOŠANU VAS "LATVIJAS PASTS" NORĒĶINU KONTU LIETOTĀJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Satiksmes ministrijai

10'000
139
Jau parakstījuši 139
9'861

Vēl pagājušā gada vidū VAS "Latvijas Pasts" Projektu vadības daļa ir informējusi, ka tobrīd jau vairākus mēnešus kā notiek plānveida darbs pie finanšu pakalpojumu attīstības, un viens no potenciālajiem attīstības virzieniem ir arī maksājumu karšu ieviešana ar internetbankas un/vai mobilās lietotnes platformu dažādu attālinātu un ērtu funkciju veikšanai PNS pakalpojuma (norēķinu kontu) lietotājiem.

Tomēr pēc astoņiem mēnešiem maksājumu kartes un internetbankas un/vai mobilās lietotnes platformu piekļuve PNS pakalpojuma lietotājiem joprojām nav pieejama. 25.02.2021. VAS "Latvijas Pasts" Komercvadības departaments atbildēja, ka šobrīd nevar sniegt detalizētāku informāciju par konkrētiem attīstības plāniem un termiņiem. Pasta nozarē valsts politiku izstrādā un valsts pārvaldes funkcijas īsteno Satiksmes ministrija. Latvijas Republikas valdība (kuras sastāvdaļa ir Satiksmes ministrija) deklarē cīņu ar COVID-19 izplatību kā prioritāti, tomēr nevar nodrošināt VAS "Latvijas Pasts" finanšu pakalpojumu attālinātu saņemšanu, lai to saņēmējiem negaidītu ilgās rindās pasta nodaļās.

Tāpēc lūdzam Satiksmes ministriju nodrošināt internetbankas un maksājumu karšu pakalpojumu VAS "Latvijas Pasts" norēķinu kontu lietotājiem, lai klientiem nevajadzētu gaidīt garās rindās pasta nodaļās finanšu pakalpojumu saņemšanai.

Pievienots dokuments

VAS_Latvijas_Pasts_atbildes.pdf (atvērt)