Pārstāvis: Biedrība "Humanitārā perspektīva"Publicēta: 04. Aug (2020)

PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVES FORMU BRĪVU IZVĒLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
767
Jau parakstījuši 767
9'233

Pandēmijas apstākļos skolas un ģimenes bija spiestas lēcienveidā pāriet uz attālinātām mācību formām. Nenoliedzami, ka digitālās tehnoloģijas paver jaunas iespējas izglītības organizācijā un personalizācijā. Arī turpmāk skolām, pedagogiem, skolēniem un ģimenēm jābūt tiesībām izmantot un eksperimentēt ar jaunām tehnoloģijām mācību procesā. Tomēr jaunas tehnoloģijas nes arī riskus – palielina nevienlīdzību izglītībā un var novest pie noteikta veida zināšanu vai kompetenču neapgūšanu. Lai nodrošinātu labu izglītību visiem un izglītības sistēmas pielāgošanos mūsdienu izaicinājumiem, tehnoloģijām ir jābūt pieejamām, bet to izmantošanai – brīvprātīgai. Tiem, kas grib un spēj, ir jānodrošina attālinātu mācību iespējas. Tiem, kas tam nav gatavi, ir jāgarantē tradicionālas izglītības ieguves formas. Izglītības likumos ir jānodrošina izglītības ieguves formu brīva izvēle!

Ir jāizdara grozījumu Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā: 1) Precizēt klātienes izglītības formulējumu, paredzot, ka tā ir izglītības ieguves forma, kas balstīta uz pedagoga un izglītojamā personisku kontaktu, atrodoties vienā fiziskā telpā. 2) Ieviest klātienes-attālinātu izglītības ieguves formu, paredzot, ka līdzas klātienes mācībām var izmantot attālinātas un tālmācības metodes ar informācijas tehnoloģiju starpniecību. 3) Katram skolēnam ir jābūt tiesībām apgūt mācību programmu klātienes formā. 4) Noteiktam skolēnu un viņu vecāku skaitam ir jābūt tiesībām pāriet uz klātienes-attālinātām mācībām ar garantijām saņemt attiecīgu materiāli-tehnisko nodrošinājumu. 5) Skolai ir jābūt tiesībām piedāvāt klātienes-attālinātu programmu ar garantijām saņemt atbilstošu finansējumu šādas programmas īstenošanai un plašu brīvību mācību procesa organizēšanā. 6) Attālinātu mācību gadījumā personīgs dators ir uzskatāms par būtisku izglītības infrastruktūras sastāvdaļu, kura ir jāfinansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Iznākumā izglītības sistēma attīstīsies vienmērīgi, ļaujot saglabāt esošās labās lietas un kvalitatīvi ieviest inovācijas. Tad katrs skolēns un katra ģimene varēs atrast sev piemērotu izglītības ieguves formu.

Iniciatīvas jaunumi

Seko, atbalsti, dalies!01. Sep (2020)

Lasi Tavam balsojumam tematiski atbilstīgo Facebook publikāciju un apsver savu atbalstu citām šīs jomas iniciatīvām!

Piesekojies mūsu Facebook lapai un dalies ar ManaBalss jaunumiem sociālajos tīklos!

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā esi saņēmis/-usi šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS