Pārstāvis: Zigmārs DzenisPublicēta: 13. Jun (2022)

PAR IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS STRAUJĀKU DIGITALIZĀCIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
117
Jau parakstījuši 117
9'883

Vēlos uzlabot izglītības kvalitāti skolās un to izlīdzināt arī reģionāli, lai sasniegumi nebūtu tik daudz atkarīgi no tā, kurā skolā esi gājis. Kā arī, lai skolēni katrs varētu mācīties savā tempā un nesatraukties par to, ka kaut ko nepaspēj.

Pirmkārt, vajag izveidot digitālu saturu visai vidusskolas programmai. Izveides procesā vajadzētu veikt fokusa grupu testus, lai satura veidotāji varētu konkurēt savā starpā un uzvarētu tas, kura izveidotais saturs būtu skolēniem vieglāk un efektīvāk uztverams. Nost ar garlaicīgu saturu vai garlaicīgu tā pasniegšanas veidu! Pēc katra materiāla apguves uzreiz ir jāseko nelielam testam, lai gan skolēns, gan skolotājs saprastu, kā materiāls ir apgūts un ko apgūt vēl papildus. Otrkārt, ir jāizveido infrastruktūra, kurā katrs skolēns var individuāli pieslēgties konkrētam mācību materiālam un savā tempā to apgūt. Treškārt, skolotājiem ir jākļūst vairāk par konsultantiem un mentoriem, kas palīdz bērniem konkrētos viņu jautājumos.

Sabiedrība no šīm pārmaiņām iegūs maksimāli mūsdienīgu izglītības iegūšanas vidi, atbilstīgu jaunākajām atziņām par efektīvu mācīšanos un mērķu sasniegšanu. Kā arī katrs skolēns varēs mācīties savā tempā un nesatraukties par to, ka kaut ko nepaspēja un ka kaut kas ir palicis nesaprasts. Tas palīdzēs arī mācību materiālu tā apguves procesā maksimāli pielāgot konkrētā skolēna interesēm un spējām. Mācību bloki būtu kombinējami, lai sasniegtu konkrētos izglītības mērķus attiecīgajā priekšmetā.