Pārstāvis: Zigmārs DzenisPublicēta: 05. Oct (2023)

PAR KĒNIGSBERGU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
209
Jau parakstījuši 209
9'791

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija iesaka Krievijas Federācijas pilsētai Kaļiņingradai latviešu valodā atjaunot kādu no vēsturiskajiem nosaukumiem (skat. šeit – https://www.vvc.gov.lv/lv/jaunums/valsts-valodas-centra-latviesu-valodas-ekspertu-komisija-iesaka-krievijas-kaliningradas-eksklava-krieviska-nosaukuma-kaliningrada-vieta-lietot-karalauci-vai-kenigsberga?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F).

Tāpēc aicinu uz attiecīgiem likumdošanas grozījumiem, lai pārtrauktu lietot Krievijas diktēto Kaļiņingradas eksklāva nosaukumu un turpmāk dēvēt to vēsturiskajā un starptautiski atpazīstamājā vārdā par Kēnigsbergu.

Lielas pierobežas pilsētas dēvēšana padomju funkcionāra Mihaila Kaļiņina vārdā ir necieņa pret mūsu Eiropas partnervalsti Poliju. M. Kaļiņins ir viens no apstiprinājuma parakstītājiem par poļu iedzīvotāju, ieskaitot apmēram 8000 virsnieku, masveida slaktiņu Katiņā 1940. gadā (skat. https://warsawinstitute.org/katyn-massacre-mechanisms-genocide). M. Kaļiņins ir līdzatbildīgs par komunistu noziegumiem, tai skaitā par masu slepkavību Katiņā. Ir negods šā noziedznieka piemiņu uzturēt dzīvu, saucot viņa vārdā teritoriju pie robežas ar Poliju.