Pārstāvis: Kristaps KašsPublicēta: 18. Oct (2022)

PAR 21. GADSIMTAM PIEMĒROTU APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
147
Jau parakstījuši 147
9'853

Krievijas Federācijas kā agresorvalsts un kara noziegumu veicējas veto tiesības ANO Drošības padomē ir pilnīgi neadekvātas, tās diskreditē ANO darbu un starptautisko tiesību sistēmu vispār. Starptautiskais tiesiskums un tā ticama, paredzama īstenošana ir vitāli svarīga Latvijas suverenitātei. Tāpēc mūsu nacionālajās interesēs ir iestāties par jaunas ANO Hartas izveidi, lai tā atbilstu mūsdienu reālajai situācijai, nevis 1945. gada pieņēmumiem pēc Otrā pasaules kara, kas jau tolaik izrādījās neadekvāti. Proti, visai drīz pēc ANO izveides starptautiskā sabiedrība rūgti pārliecinājās, ka agresijas un starptautisko tiesību nihilisma ziņā atšķirība starp PSRS un nacistisko Vāciju nav liela. Tam sekoja Aukstais karš līdz pat PSRS sabrukumam. Sevišķi līdz ar karu Ukrainā ir skaidrs, ka Krievijas Federācija ir ne vien PSRS juridiskā, bet arī padomju autoritārisma, pašmāju un starptautiskas agresijas un varmācības, melu un tiesiskā nihilisma mantiniece. Šādas valsts atrašanās ANO Drošības padomē ar veto tiesībām ir drauds visai pasaulei.

Tāpēc aicinām Latvijas parlamentu un valdību darīt visu nepieciešamo, lai iniciētu ANO reformu un jaunas ANO Hartas izveidi. Pašreizējās Hartas ietvarā Krievijas izslēgšana no ANO vai tās veto tiesību apturēšana nav iespējama. Šis bīstamais un acīmredzami ļaunais apburtais loks ir jāpārrauj, un ir jāizveido jauna ANO Harta. Latvijas pilsoņu uzdevums šādā situācijā ir radīt precedentu un rādīt priekšzīmi citu valstu iedzīvotājiem. Visu demokrātiski domājošu cilvēku kopīgiem spēkiem šādu mērķi sasniegt ir iespējams.

Līdz ar šo pārmaiņu Latvija un pasaules sabiedrība iegūs drošības, suverenitātes un demokrātijas stiprināšanai un agresoru savaldīšanai piemērotu starptautisko forumu, kura darbu nevarēs kompromitēt un nepieciešamos lēmumus paralizēt viena agresorvalsts.