Pārstāvis: Ārija RukutePublicēta: 18. Aug (2014)

PAR KŪRORTA ATTĪSTĪBU KURZEMES PIEJŪRAS TERITORIJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
503
Jau parakstījuši 503
9'497

Eiropas attīstības programmā ir kūrortoloģija, bet Latvijas rietumu piekrastei ir kūrortam atbilstošas teritorijas ar veselibas uzlabošanai nepieciešamo starojumu. Diemžēl, šīs teritorijas netiek apzinātas un tādēļ tiek sabojātas ar neatbilstošu objektu būvniecību. Mēs vēlamies panākt pareizu Latvijas zemes izmantošanu un apsaimniekošanu.Neļaut potenciāli labās teritorijās būvēt objektus, kas degradē to vērtību, traucē pareizas infrastruktūras veidošanu un ir antireklāma investicijām. Mēs esam par kūrorta attīstību Liepājas pilsētas piejūras teritorijā, par šīs unikālās teritorijas apzināšanu, reklamēšanu un tādas infrastruktūras veidošanu, kas realizētu piejūras teritorijas potenciālu.Mēs aicinām Saeimu apturēt lēmumu par cietuma būvniecību piejūras teritorijā, jo nav notikusi sabiedriskā apspriešana.Mēs aicinām Saeimu izstrādāt un pieņemt oficiālu valsts dokumentu par krasta zonas kadastru.Mēs aicinām Saeimu starojumu parametrus iekļaut valsts attīstības programmā, jo nosakot starojuma diapazonu var noteikt teritorijas izmantošanu.Mēs aicinām Saeimu valsts attīstības programmā iekļaut jauna nacionāla rekriācijas projekta "Kurzemes dimants" izstrādi.

Ir jāpieprasa izstrādāt krasta zonas kadastru. Ir jāizstrādā Latvijas teritoriajs magnētiskā lauka un gravitācijas lauka starojuma kartes. Ir jāiekļauj valsts attīstības programmā minētos zonējuma kritērijus pēc to starojuma. Taču, perspektīvajā kūrorta teritorijā nav pieļaujama cietuma būvniecība.

Valsts nosakot šo teritoriju starojumu, varēs veidot valsts teritoriju zonējumu pēc tā pielitojuma. Pozitīvs gravitātcijas lauks un neitrāls magnētiskais lauks ir visoptimālākais, lai stimulētu cilvēka (un ne tikai) organisma atjaunošanos un atpūšanos. Tas ir būtisks priekšnoteikums atpūtas un kūrortu zonas attīstībai. Tūrisms var radīt daudz darba vietu apkalpojošajā nozarē, piesaistīt investīcijas, sakārtot vidi, kā arī tas viss veicinās papildus ieņēmums valsts un pašvaldību budžetos.