Pārstāvis: Jūrmalas aizsardzības biedrībaPublicēta: 26. Feb

PAR KVALITATĪVIEM KOLEKTĪVAJIEM IESNIEGUMIEM PAŠVALDĪBĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
155
Jau parakstījuši 155
9'845

Pēc Pašvaldību likuma pieņemšanas sabiedrība ir aktīvi uzsākusi izmantot tajā dotās tiesības iesniegt kolektīvos iesniegumus. Tā rezultātā iepriekš formālās atrakstīšanās vietā pašvaldības deputātiem domju sēdēs ir jālemj par konkrētajiem iesniegumiem pēc būtības. Par šo iniciatīvu iesniegšanas platformu neapšaubāmi ir kļuvusi ManaBalss. Atšķirībā no Saeimai iesniedzamajām iniciatīvām, likumdevējs iesniedzējiem ir noteicis vairākus papildu kritērijus – deklarēšanos pašvaldībā vai īpašuma turēšanu pašvaldībā. Diemžēl parakstīšanās laikā daudzi iniciatīvā norādīto brīdinājumu neparakstīt citām pašvaldībā adresētos iesniegumus neievēro, tāpēc derīgo parakstu skaits reizēm ir pat mazāks par pusi. Šāda situācija ir bijusi ar Jūrmalas aizsardzības biedrības organizētajām iniciatīvām. Tā rezultātā pēc parakstu iesniegšanas pašvaldībā, kas tos sūta tālāk analizēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), bieži nākas turpināt parakstu vākšanu. Sevišķi kritiski tas ir gadījumos, kad izšķirīgs ir iniciatīvas iesniegšanas termiņš pirms būtisku lēmumu pieņemšanas pašvaldībā. Mans priekšlikums ir iespēju robežās nodrošināt iesniedzēju parakstu atbilstību jau pirms iesniegšanas pašvaldībai.

Vienkāršākais risinājums ir nodrošināt organizācijai ManaBalss iespēju bez maksas pārbaudīt saņemto parakstu atbilstību vismaz daļai noteikto kritēriju PMLP iedzīvotāju reģistrā. Tam tad arī lūdzu Saeimas atbalstu un iesaisti. Risinājums nenozīmē ManaBalss tiešu piekļuvi PMPL datiem, bet gan ManaBalss parakstu datu pārbaudi par to atbilstību likumā noteiktajam. Šī pārmaiņa pati par sevi pilnībā nenodrošinās tikai derīgu parakstu pieņemšanu, jo, piemēram, īpašuma esamības pārbaudi būs grūti nodrošināt, tomēr ļaus iniciatīvas autoriem jau laikus saprast, cik ir derīgu parakstu un vai to var jau iesniegt pašvaldībai. Pašlaik to var uzzināt tikai pēc paša iesnieguma un parakstu nonākšanas pašvaldībās. Ne vienu reizi vien tas ir bijis jādara pat trīs reizes. Tas nevajadzīgi noslogo pašvaldību, apgrūtina iniciatīvas iesniedzējus, demotivē parakstītājus un kavē visa šā tiešām demokrātiskā procesa efektivitāti, ko mums ir devis Pašvaldību likums. Ja Saeima deleģētu parakstu pārbaudi ManaBalss, tad pašvaldībai tas vispār nebūtu jādara.

Kolektīvo iesniegumu parakstītāju derīgie paraksti pašvaldībās nonāks ātrāk un savlaicīgi. To atkārtotām pārbaudēm netiks tērēts valsts un pašvaldību iestāžu darbalaiks. Tehnoloģiskie risinājumi ir tikai pakārtots jautājums, kas būtu apspriežams diskusiju laikā ar atbildīgajām iestādēm Saeimas komisijās.