Pārstāvis: Biedrība "Make Room"Publicēta: 14. Sep (2023)

PAR LATVIEŠU VALODU IKVIENAM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
959
Jau parakstījuši 959
9'041

Ikvienam, kurš/-a Latviju šobrīd un turpmākos gados sauks par mājām, ir jāprot latviešu valoda. Sākumā vismaz sarunvalodas līmenī. Un ar iespēju to apgūt teicamā līmenī iespējami ātri. Bet prast latviešu valodu nevar uzskatīt par pašsaprotamu. To nevar atstāt pašplūsmā, kā tas ir bijis iepriekšējos 30+ gadus. Tas tā nedarbojas. Tāpēc ir nepieciešami jauni – citi risinājumi. Latvijā ir jānodrošina iespējas latviešu valodu apgūt ikvienam. Ikvienam Latvijā jāspēj vienoties cieņā pret Latvijas valsti un cieņā pret latviešu valodu, neatkarīgi no dzimtās valodas un etniskās piederības. Patlaban valsts valodas apmācība nav valdības prioritāro uzdevumu sarakstā. Līdz ar to valodas apmācībai netiek piešķirti nepieciešamie finanšu resursi, bet valodas politika ir atstāta atsevišķu politiķu retorikas līmenī. Ir nepieciešamas likumdošanas un normatīvu izmaiņas, nodrošinot, ka ikvienam Latvijā, neatkarīgi no rocības, ir iespēja iemācīties valodu ātri, un neatkarīgi no peronīgās motivācijas – tiek radīti gan apstākļi, gan samērīgs spiediens valsts valodu tiešām apgūt.

Šī iniciatīva rosina veikt nepieciešamos grozījumus un noteikt, ka ārzemniekam, kura paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijā ir vismaz trīs gadi nepārtraukti, ir nepieciešams apgūt latviešu valodu vismaz A2 līmenī, un valsts pienākums ir šo apmācību nodrošināt. Šā mērķa sasniegšanai valstij ir jāapmaksā ikvienas Latvijā deklarētas ārvalstu personas, kura ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju, valodas apmācība vismaz A2 līmenī.

Ir jābeidz dusmoties par ārvalstnieku nepietiekamajām valsts valodas zināšanām. Radīsim vidi un apstākļus, lai ikvienam ārvalstniekam, kas šobrīd Latviju sauc par mājām, būtu iespēja un motivācija apgūt valodu vismaz A2 līmenī.