Pārstāvis: Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PROPublicēta: 26. Jan

PAR LATVIJAS PASTA NĀKOTNI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'541
Jau parakstījuši 4'541
5'459

Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt, lai Saeima pievērš uzmanību tam, ka VAS "Latvijas Pasts" lēmums slēgt 105 pasta nodaļas no 172 esošajām pasta nodaļām ir sasteigts un nav sagatavots atbilstīgi Latvijas sabiedrības, it īpaši reģionu iedzīvotāju un mazāk aizsargāto iedzīvotāju, interesēm. Lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz īstermiņa rentabilitātes apsvērumiem un neizprotot nacionālā pasta operatora būtisko lomu valstī. VAS "Latvijas Pasts" nodrošina pasta pakalpojumu sniegšanu visā valsts teritorijā un veic arī sociālo funkciju, it īpaši reģionos. Pasta misija ir nodrošināt efektīvu, ērtu un pieejamu pasta pakalpojumu sniegšanu visiem Latvijas Republikā.

Lūdzam Latvijas Republikas Saeimu apturēt VAS "Latvijas Pasts" lēmumu par masveida pasta nodaļu likvidāciju un uzdot Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai izstrādāt detalizētu pasta nozares struktūrpolitiku, kas nosaka nozares attīstības perspektīvu un ilgtspēju, ņemot vērā iedzīvotāju intereses, un nodrošina pasta pakalpojumu nodrošināšanu visā Latvijas teritorijā. Uzņēmumam ir vajadzīgs aktuāls valsts tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu VAS "Latvijas Pasts" veiksmīgu darbību.

Līdz ar to sabiedrība iegūs kvalitatīvus un pieejamus pasta pakalpojumus visā Latvijā.