Pārstāvis: Ieva VējaPublicēta: 08. Oct (2020)

PAR LATVIJU BEZ COVID INFICĒTA SPORTA
Iniciatīva tiks iesniegta LR Ministru Kabinetā

1'000
157
Jau parakstījuši 157
843

Ir nepieciešams uzturēt Latvijas iedzīvotāju veselības drošību un novērst apdraudējumu, ko rada Latvijas teritorijā notiekoši starptautiski sporta pasākumi. Piemēram, KHL turnīra ietvaros Latvijā komandas iebrauc no valstīm ar augstu COVID-19 saslimstības līmeni, un turnīrā īstenotie piesardzības pasākumi nav izrādījušies pietiekami, lai novērstu vīrusa izplatību spēlētāju un tehniskā personāla vidū. Par to liecina spēlētāju inficēšanās vairākās komandās, ieskaitot Rīgas Dinamo, un augošais atcelto un pārcelto spēļu skaits.

Izdarot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un citos nepieciešamajos tiesību aktos, ir jānosaka, ka Latvijas teritorijā nav atļauta tādu starptautisku sporta turnīru norise, kuru dalībnieku vidū pēdējo 14 dienu laikā ir konstatēti ievērojama apjoma (piemēram, pārsniedzot kumulatīvo rādītāju 10 gadījumi uz 1000 cilvēkiem vai citu SPKC noteiktu robežslieksni) inficēšanās gadījumi ar COVID-19.

Sabiedrība no tā iegūs drošību par iedzīvotāju veselību, un netiks veicināta COVID-19 izplatība Latvijā.