Pārstāvis: Dāvis ViļumsPublicēta: 08. Jun (2022)

PAR LĪDZVĒRTĪGĀM TIESĪBĀM ES VALODU LIETOTĀJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
144
Jau parakstījuši 144
9'856

Ja Latvijā bez latviešu valodas publiskais pakalpojums tiek nodrošināts kādā no svešvalodām, tad vismaz vienai no šīm svešvalodām ir jābūt kādai no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tas ir jāparedz un jāatļauj oficiāli. Trešo valstu valodu lietotāji nedrīkst būt priviliģētākā situācijā, salīdzinot ar ES valodu lietotājiem, jo Latvija ir daļa no ES, un mums ir jāstiprina kopējā Eiropas identitāte.

Tāpēc ir jāatrunā likumdošanā un jānodrošina, ka situācijās, kad publiskie pakalpojumi Latvijā ir pieejami svešvalodās, vismaz viena no šīm valodām ir kāda no ES valodām. Piemērs: ja publiskais pakalpojums tiek nodrošināts Igaunijas pierobežā – Valkā, tad paralēli latviešu valodai publiskajā pakalpojumā ir jāļauj lietot igauņu valodu. Kā universāla alternatīva publisko pakalpojumu sniegšanas valodai paredzami gan būtu angļu valoda. Nedrīkst turpināt situāciju, ka vienīgā alternatīva latviešu valodai publiskajos pakalpojumos ir krievu valoda, kas nav ES oficiālā valoda.

Šāda iniciatīva veicinās pakalpojumu pieejamību Eiropas Savienības valodās un radīs draudzīgāku vidi Latvijā dzīvojošajiem ES pilsoņiem. Tas varētu uzlabot komunikāciju sabiedrības līmenī arī ar citām ES valstīm. Tas uzlabos arī publisko pakalpojumu pieejamību Latvijas pierobežā, kur tos varētu nodrošināt lietuviešu un igauņu valodās, tā radot draudzīgāku vidi un uzlabojot cilvēku mobilitāti un preču un pakalpojumu apmaiņu. Līdz ar Eiropas identitātes stiprināšanu tas patiesi integrēs arī Latvijas sabiedrību tieši Eiropas vērtībās, kuras esam izraudzījušies par savu pamatu.