Pārstāvis: Liāna DaņilovaPublicēta: 10. Nov (2016)

PAR MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ THC LĪMEŅA NOTEIKŠANU ORGANISMĀ TRANSPORTA LĪDZEKĻU VADĪTĀJIEM.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'758
Jau parakstījuši 1'758
8'242

Vēlos izteikt iniciatīvu veikt izmaiņas Likumā (149.15), pēc kura soda visus autovadītājus ar bargu sodu sakarā ar marihuānas aktīvās vielas THC konstatēšanu organismā. Šī iniciatīva ir par maksimāli pieļaujamā THC līmeņa noteikšanu cilvēka organismā, kas pieļaujams drošai transportlīdzekļa vadīšanai. Lietojot marihuānu, THC var saglabāties cilvēka urīnā līdz pat 2,5 mēnešiem. Sakarā ar to, cilvēks, atrodoties ārvalstīs, kur marihuānas lietošana nav aizliegta - kafejnīcā vai smēķējošu draugu lokā, ieelpojot dūmus (pasīvā smēķēšana), var pat nenojaust, ka organismā ir uzkrājušās aizliegtās vielas, kas, atgriežoties Latvijā, izrādīsies kā APK pārkāpums “par autovadīšanu narkotisko vielu ietekmē” ar sekām: 15 diennaktīm aizturēšanas izolatorā, iespaidīgu naudas sodu 1200 - 1500 eiro apmērā un autovadītāja apliecības atņemšana uz 4 gadiem. Latvijas Republikas likumā nav noteikts THC maksimālās normas daudzums kā citās Eiropas Savienības valstīs. Latvijā atbildība iestājas, ja organismā konstatēts 0.001 nanograms THC uz mililitru, kaut gan marihuānas ietekme ir jau sen beigusies un neiespaido cilvēka rīcību. Latvijā asinsanalīzes konstatē tikai to, vai organismā IR vai Nav marihuānas lietošanas pazīmes, taču citās valstīs analīzēs ir iespējams noteikt THC līmeni, kā arī ir noteikts maksimālais atļautais THC daudzums asinīs. Ceļu policijas darbinieks, apturot transportlīdzekli, autovadītājam uz vietas veic alkohola un narkotisko vielu iedarbības testu. Ja policijas darbiniekam rodas aizdomas par to, ka autovadītājs atrodas narkotisko vielu reibumā, autovadītāju nogādā uz narkoloģisko klīniku. Sekojoši, ja narkologs uz vietas nekonstatē ne alkohola, ne narkotisko vielu esamību autovadītāja asinīs, analīzes tiek nosūtītas padziļinātai izmeklēšanai. Ja 2 nedēļu laikā pēc analīžu veikšanas tiek konstatētas THC vielas pēdas asinsanalīzēs, autovadītājs saņem bargu un neadekvātu sodu. Ņemot vērā, ka likums nav pilnvērtīgi izstrādāts, tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības regulām un pārkāpj elementāras cilvēktiesības.

Iesniegt prasību Likuma 149.15 pārskatīšanai, jo attiecīgais likums nav pārdomāts. Ja narkotisko vielu reibums nav konstatēts autovadītājam dienā, kad vadījis transportlīdzekli un ir aizvests uz narkoloģijas centru, tad autovadītājs tajā brīdī nav bijis narkotisko vielu ietekmē, tāpēc būtu jāatceļ sods - 4 gadu autovadītāja apliecības atņemšanu un 15 diennaktis ieslodzījumā. Piemērot tikai administratīvo sodu par to, ka konstatēts marihuānas lietošanas fakts. Atgriezt autovadītāja apliecību tiem, kuri ir tās zaudējuši neapdomātā likuma rezultātā.

Sabiedrībai saprotamu un taisnīgu Likumu.