Pārstāvis: Zelčs ValtersPublicēta: 30. Apr (2015)

PAR IESPĒJU LAUKSAIMNIEKIEM ARĪ TURPMĀK PIRKT UN LIETOT NEMARĶĒTU BEZAKCĪZES DĪZEĻDEGVIELU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
940
Jau parakstījuši 940
9'060

Ar šo iniciatīvu gribam nodrošināt Latvijas lauksaimniekiem iespēju arī turpmāk pirkt nemarķētu bezakcīzes dīzeļdegvielu.

Mūsu piedāvātais risinājums ir veikt attiecīgus normatīvo aktu grozījumus, lai arī turpmāk Latvijas lauksaimniekiem būtu iespēja pirkt un izmantot nemarķētu bezakcīzes dīzeļdegvielu. Pērn, 2014. gadā, likumā „Par akcīzes nodokli” tika veikti grozījumi, kas paredz, ka, sākot ar 2015. gada 30. oktobri , Latvijas lauksaimniekiem būs jāiegādājas marķētā dīzeļdegviela. Sākotnēji tas bija viens no veidiem, kā atrisināt bezakcīzes degvielas trūkumu lielā daļā Latvijas zemnieku saimniecību, jo nereti ar noteiktajiem bezakcīzes degvielas limitiem ir par maz. Plašsaziņas līdzekļos tika informēts, ka, ieviešot marķēto degvielu, tiks atcelti tās limiti, taču šobrīd tiek paredzēts, ka degviela tiks gan marķēta, gan limitēta. Lauksaimniekiem, valstij, tātad netieši arī nodokļu maksātājiem tas izmaksās vairākus desmitus miljonu eiro, tiks organizēti vairāki iepirkumi, un izlietotie resursi neatsvērs rezultātu. Gribam to mainīt, lai arī turpmāk lauksaimniekiem būtu pieejama nemarķēta bezakcīzes dīzeļdegviela.

Īstenojot šo iniciatīvu, tiks daudz efektīvāk izmantoti lauksaimnieku un arī nodokļu maksātāju līdzekļi, tiks saglabāta vides kvalitāte (marķētā degviela atstāj negatīvu ietekmi uz vidi - krāsvielai sadegot, veidojas kaitīgie izmeši, kā arī savienojumā ar CO2 izmešiem pie dažādiem apstākļiem no šīs degvielas var rasties ciankālijs), lauksaimnieku laiks un enerģija . Vairāk argumentu ir iespējams apskatīt pielikumā.

Pievienots dokuments

pielikums.pdf (atvērt)