Pārstāvis: Krusts MārtiņšPublicēta: 01. Oct (2013)

PAR MAZĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES GLĀBŠANU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'774
Jau parakstījuši 2'774
7'226

Glābt mazās uzņēmējdarbības sektoru, kas ir bīstamā situācijā nokļuvusi, nozīmīga tautsaimniecības sastāvdaļa.

Kvalitatīvi pārstrādāt pavirši izstrādātos un 24.09.2013 Ministru Kabinetā apstiprinātos grozījumus par "valdes locekļa nodokli". Pārstrādāt tādā veidā, ka tiks izlabota dokumentā ieviesusies nepilnība, kur šobrīd anotācijas aprēķinos ir redzams slieksnis 100 000 eiro, bet likumprojektā iemaldijies pavisam cits slieksnis - 7 000 eiro. Jebšu pārstrādāt tādā veidā, ka uz pašiem mazākajiem mikrouzņēmējiem neattieksies aptuveni 900 Ls/gadā lielā komisijas maksa, kuru lai tikai pašu nomaksātu uzņēmumam jādarbojas ar vismaz 22.4% peļņu, kas nozīmētu, ka milzīga daļa no visa sektora nokļūs bankrota draudu priekšā. Pārstrādājot, nodrošināt sabiedrības līdzdalību.

Mazā uzņēmējdarbība nodokļu veidā ienes būtisku pienesumu valsts tautsaimniecībai, šo ienākumu ikgadēja pēctecība ir vitāli svarīga veiksmīgā budžeta izpildē. Bankrotu sērija mazās uzņēmējdarbības sektorā var nopietni ietekmēt valsts attīstību.