Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 29. Nov (2022)

PAR MAZNODROŠINĀTĀ IENĀKUMU SLIEKŠŅA PAAUGSTINĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'022
Jau parakstījuši 1'022
8'978

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā (skat. https://www.lm.gov.lv/lv/maznodrosinata-statuss). Ņemot vērā pašreizējo dzīves dārdzību un cenu kāpumu gan energoresursiem, gan pārtikai, būtu nepieciešams paaugstināt ienākumu slieksni, zem kura persona vai ģimene tiktu atzīta par maznodrošināto.

Tāpēc ar šo iniciatīvu piedāvāju celt maznodrošinātās personas statusa piešķiršanai paredzēto ienākumu slieksni līdz 500 EUR pirmajai personai un 400 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Īstenojot šādu iniciatīvu, sociāli mazaizsargātākām personu grupām būs vieglāk izdzīvot sevišķi krīzes laikā, un mazināsies arī nabadzības risks daļā sabiedrības.