Pārstāvis: Maija KrastiņaPublicēta: 12. Sep (2023)

PAR NAKTSMIERA LIKUMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'139
Jau parakstījuši 4'139
5'861

Rīgas pašvaldības policija 2022. gadā saņēma 10 077 iedzīvotāju iesniegumus par trokšņošanu. Problēma ir aktuāla arī citās pilsētās. Iedzīvotāju naktsmieru traucē izklaides vietas, kas ducina basus līdz rītausmai. Terases, kuru skandas skan visu nakti. Pasākumi un koncerti bez skaņas un laika ierobežojumiem. Motocikli, kas dārdina savus izpūtējus. Visādi citi trokšņi, kas traucē naktsmieru. Ja dažādu saimniecisko u.c. troksni kaut cik regulē likums, tad šāda veida izklaides trokšņus neierobežo gandrīz nekas. Iedzīvotājiem nav pietiekamas aizsardzības pret troksni naktī. 2022. gada vasarā neliela rīdzinieku grupa sāka vākt parakstus pret nakts troksni un par naktsmieru. Jautājums tika aktualizēts un sarosījās valsts institūcijas dažādos līmeņos. 2023. gada jūnijā tika grozīts Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, paredzot sodīt juridiskas personas par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Teorētiski tas pieļauj iespēju sodīt arī par trokšņošanu, taču praktiski daudzi paliek nesodīti un turpina trokšņot. Jūlijā Rīgas pilsēta veica dažādus grozījumus saistošajos noteikumos attiecībā pret terasēm, taču VARAM šos grozījumus vēl nav apstiprinājusi. Saeimā drīzumā beigs izskatīt likumu par publiskajiem pasākumiem, tomēr grozījumos paredzētās izmaiņas, visticamāk, nebūs efektīvas. Ekonomikas ministrijas vadībā 2023. gada jūnijā ir izveidota darba grupa, lai izstrādātu priekšlikumus paaugstināta trokšņa ierobežošanai. Taču šī darba grupa sastāv galvenokārt no pašiem trokšņotājiem, un iedzīvotāju tiesības nav šīs grupas prioritāte. Savukārt motociklu trokšņu risinājums kavējas jau gadiem, neskatoties uz solījumiem atrisināt. Solījumi, likumi un regulējumi ir, bet naktsmiera gadiem ilgi un joprojām nav.

Tāpēc aicinām Saeimu sākt darbu pie Naktsmiera likuma, kas noteiktu, ka naktsmiers iestājas plkst. 23.00 un ilgst līdz 6.00, un lai tas kalpo kā "lietussarga likums" visiem šīs jomas saskaldītajiem regulējumiem. Šā likuma mērķis būtu pasargāt ikviena iedzīvotāja tiesības uz naktsmieru, miegu un atpūtu nakts laikā.

Trokšņa negatīvā ietekme ir ne tikai traucēklis iedzīvotāju mieram un labsajūtai. Pētījumi liecina, ka noteiktu trokšņa lielumu sliekšņu pārsniegšana miega laikā kaitīgi ietekmē arī iedzīvotāju veselību. Atbalstīsim viens otru un balsosim par likumu, kas aizsargās mūsu naktsmieru un veselību!