Pārstāvis: Matīss ĶeķersPublicēta: 24. Oct (2022)

KAIMIŅ, NESMĒĶĒ MANĀ DZĪVOKLĪ!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'179
Jau parakstījuši 4'179
5'821

Lai gan manā ģimenē neviens nesmēķē, kaimiņa dēļ jau trešo gadu esam spiesti būt pasīvie smēķētāji. Praktiski katru vakaru mūsu ģimenē atskan sauciens "Smēķē!", un kāds no mums pēc iespējas ātrāk steidzas aiztaisīt logu, lai dzīvoklī neieplūstu vēl vairāk dūmu. Karstā laikā, kad logi ir vaļā visu nakti, esam pamodušies no tā, ka piesmēķēts ir viss dzīvoklis, un ir neiespējami to izvēdināt, jo dūmi taču iekļūst pa logiem! Pienākot aukstākam laikam, virtuve nereti ir pilna ar tabakas dūmu smaku arī tad, kad logs ir aizvērts, jo kaimiņa smēķēšanas sekas izplatās arī pa ventilācijas šahtu. Kaimiņš saka, ka savā īpašumā var darīt, ko vēlas. Policija uz izsaukumiem nereaģē, jo no loga vai ventilācijas šahtās smēķēt NAV aizliegts. Visvairāk sāp sirds par mūsu mazgadīgo bērnu, kurš ir spiests regulāri elpot tabakas dūmus. Atbildīgās institūcijas par smēķēšanas ierobežojumu kontroli, veselību un bērnu tiesību aizsardzību, nesaskata pamatu reaģēt, jo ir esošā likuma ierobežotas. Daudzus cilvēkus skar vai jebkurā brīdī var skart līdzīga problēma. Ir nepieņemami, ka esam spiesti kļūt par pasīvajiem smēķētājiem pret savu gribu. Zinot, ka pasīvā smēķēšana līdz 40% paaugstina risku saslimt ar plaušu vēzi, par 40–60% pastiprina astmas simptomus, par 45% paaugstina sirds infarkta risku, utt. (skat. https://www.spkc.gov.lv un iniciatīvas pielikumā), samaksa par dažu vārdu trūkumu likumā cilvēkiem, kas ar to saskaras, un valstij kopumā ir augsta.

Daudzi priekšlikumi ierobežot smēķētāju brīvību saskaras ar pretestību no smēķētāju un tabakas izplatītāju puses. Tāpēc piedāvāju abām pusēm samērīgu un vienkāršu risinājumu, kas neierobežos smēķētāju brīvību, ja neviens pret to neiebildīs, taču pasargās kaimiņus no pasīvās smēķēšanas. Lai to izdarītu, ierosinu papildināt Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā 10. panta otrajā daļā noteiktos aizliegumus ar aizliegumu smēķēt dzīvojamās mājas dzīvoklī, ja tiek piesārņots cits šīs mājas dzīvoklis ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu dūmiem, vai elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku un tā iemītnieks pret to iebilst.

Ieviešot šo nelielo pārmaiņu, tiks veicināta sabiedrības veselība un paļāvība uz to, ka likums aizsargā katra cilvēka veselību, kas ir arī visas valsts un sabiedrības interesēs. Pārmaiņa palīdzēs izvairīties no konfliktiem un nodrošinās emocionāli labvēlīgāku vidi starp daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Visbeidzot tiks nodrošināta Satversmē garantēto cilvēka pamattiesību ievērošana, jo ikvienam ir tiesības dzīvot tīrā un labvēlīgā vidē un elpot tīru un veselīgu gaisu.

Pievienots dokuments

Pasīvā_smēķēšana__pielikums.pdf (atvērt)