Pārstāvis: Kristīne CircenePublicēta: 26. Feb (2021)

PAR NOKAVĒJUMA NAUDAS APRĒĶINA ATCELŠANU UN ANULĒŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
469
Jau parakstījuši 469
9'531

Covid-19 krīzes laikā uzņēmumi, kas vēl strādā un cīnās par izdzīvošanu pašu spēkiem, proti, nekvalificējoties atbalstiem un nespējot laikā nomaksāt aktuālos nodokļu maksājumus, saņem nesamērīgus nokavējuma naudas aprēķinus no Valts ieņēmumu dienesta (VID). Ja uzņēmums nekvalificējas VID prasībām, tas nevar ne grafikus dabūt, ne var par ko vienoties, ne saņemt atbalstu. Un tādu, kas vēlas un spētu dzīvot ar saviem spēkiem, tomēr ar zināmu izpratni no VID puses, ir simtiem un tūkstošiem. Ja arī ir bijis grafiks un ir kavēts maksājums, to atceļ, un sākas nokavējuma procenti, kas pat ir lielāki nekā Lietuvas ātro kredītu piešķīrējiem. Tas nav pieļaujams; tā ir uzņēmēju iznīcināšana. Tiek bloķēti uzņēmumu konti un ietekmēti sadarbības partneri, radot neuzticību tālākai sadarbībai, kaut gan tāda varētu būt. Valsts iestāde šādi iznīcina "zelta oliņu", no kuras var gūt līdzekļus tālākai budžeta papildināšanai jau pēc ārkārtas situācijas.

Tāpēc ir jāatceļ nokavējuma naudas aprēķinus kopš ārkārtas situācijas laika sākuma VISIEM uzņēmumiem.

Sabiedrība no tā iegūs dzīvotspējīgus Latvijas uzņēmumus, kas spēs papildināt valsts kasi arī pēc ārkārtas situācijas.