Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 15. Jun (2015)

PAR PALANGAS NOVADA UN JŪRAS TERITORIJAS ATGRIEŠANU LATVIJAS REPUBLIKAI.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
192
Jau parakstījuši 192
9'808

Piedāvāju atgriezt Palangas un Sventājas teritorijas Latvijas Republikai, tādējādi atrisinot jau gadu desmitiem nesakārtoto jūras robežlīgumu starp Latvijas un Lietuvas Republikām.

Uzdot Latvijas Republikas Saeimai pārskatīt Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas robežlīgumu. Ar Eiropas Savienības un Eiropas Padomes starpniecību vienoties par Latvijas un Lietuvas jūras robežas novilkšanu un jaunā robežlīguma ratificēšanu abu valstu parlamentos, izvirzot no Latvijas puses atgriest Palangas un Sventojas teritorijas Latvijas Republikas sastāvā, kā Latvijas Republikas neatņemamu sastāvdaļu. Pēc jaunā robežlīguma ratificēšanas uzsākt pārrunas ar Eiropas Savienību un Lietuvas Republiku par Latvijas teritorijā esošo naftas atradņu apgūšanu veicinot Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību un attīstību. Latvijas Republika 1921.gadā nodeva Lietuvai, jo Lietuvai nebija savas izejas uz Baltijas jūru, bet vēlāk 1923.gadā Lietuva iekaroja Klaipēdu (Mēmeli) un ieguva gan izeju uz jūru, gan lielu ostas pilsētu, bet Palangas novadu Latvijai neatgrieza. Kā arī iegūstot Palangas novadu, Latvija spētu skaidri un bez strīdiem novilkt jūras robežu ar Lietuvas Republiku, iegūstot savā pārraudzībā gan naftas atradnes, gan enerģētisko neatkarību no naftas importa.

Tiks atrisināts vēsturisks strīds par Latvijas un Lietuvas jūras robežu, atgūts Palangas novads, kas vēsturiski bija Latvijas teritorijā. Latvijas Republikas ieguvumi būs ļoti skaidri, naftas atradnes Baltijas jūrā, enerģētiskā neatkarība no energoresursu importa, Būtiņģes naftas termināls, teritoriālie ieguvumi, kūrorta un ostas pilsēta Palanga un spēcīgs pienesums Latvijas Republikas valsts budžetam, radot jaunas darba vietas un labvēlīgāku investīciju vidi Latvijā.