Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 14. Mar (2022)

PĀRTIKAS PAKAS IKVIENAI MAZNODROŠINĀTAI PERSONAI
Iniciatīva tiks iesniegta Labklājības ministrijā

1'000
759
Jau parakstījuši 759
241

Pašlaik Latvijā personas, kurām ir sociālā dienesta izdots trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss un kuru ienākumi nepārsniedz 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai (bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR), var saņemt pārtikas un higiēnas preču pakas no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (https://www.atbalstapakas.lv/vispariga-informacija).

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā pārtikas un arī higiēnas preču cenas ir ievērojami pieaugušas, būtu nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, no kāda būtu iespējams saņemt palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām. Ierosinu šo atbalsta paku piešķiršanas ienākumu slieksni palielināt līdz 436 EUR mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, un katrai nākamai personai mājsaimniecībā 305 EUR. Proti, piedāvāju mainīt pašreizējos noteikumus par atbalsta paku piešķiršanu, paredzot, ka atbalsta pakas var saņemt visas personas un mājsaimniecības, kurām ir piešķirts maznodrošinātās mājsaimniecības statuss (skaidrojums par maznodrošinātās mājsaimniecības statusu: https://lvportals.lv/skaidrojumi/323378-jauni-noteikumi-truciga-statusam-gmi-pabalstam-un-citai-socialajai-palidzibai-2020).

Ar šādu iniciatīvu tiks nodrošināta atbalsta paku no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pieejamība ikvienai mājsaimniecībai, kurai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss.