Pārstāvis: Ineta ZalānePublicēta: 05. Apr

PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU DAUDZĪVOKĻU ĒKU SILTINĀŠANAS UN RENOVĀCIJAS PROJEKTIEM RĪGĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

2'500
326
Jau parakstījuši 326
2'174

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ. Rīgā ap 12 tūkstoši ēku ir daudzdzīvokļu mājas, taču ēku siltināšanas un atjaunošanas process – viens no lēnākajiem valstī. Būtisks iemesls iedzīvotāju pasivitātei ir finansiālais aspekts – daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji labprāt gribētu dzīvot siltinātās ēkās un maksāt mazāk par apkuri, taču iesaistīties valsts atbalsta programmā ALTUM daudzus attur ikmēneša maksājuma summas neprognozējamība un bailes no nespējas apmaksāt kredīta maksājumu, augot procentu likmēm. Saskaņā ar statistikas datiem, pēc ALTUM atbalsta saņemšanas aizņēmuma pamatsummas atmaksa vidējam divistabu dzīvoklim šobrīd būtu aptuveni 40 eiro mēnesī (aizņēmums uz 20 gadiem), tomēr tikpat vai pat lielāku daļu veidotu procentu maksājums – vēl ap 60 eiro mēnesī (vidējā kredītlikme bankās šobrīd ir ~ 5,8%-7%, bet EURIBOR vērtības izmaiņas ietekmē ikmēneša maksājumu lielumu). Tātad, kopējais maksājums veidotu jau aptuveni 100 eiro mēnesī. To ļoti daudzi, diemžēl, nevar atļauties. Lai Rīga līdz 2030. gadam tiešām kļūtu par klimatneitrālu pilsētu, aicinām pašvaldību vairāk atbalstīt savus iedzīvotājus šajā procesā un, līdzīgi, kā to dara Olaines pašvaldība, kas saviem iedzīvotājiem finansē procentu maksājumus par aizdevumu mājokļa siltināšanai, apņemties segt vismaz mainīgo daļu no procentu maksājumiem bankai. Iedzīvotājiem tas būtu jūtams atbalsts un sniegtu drošības un stabilitātes sajūtu, jo ikmēneša kredītmaksājumu padarītu prognozējamu. Tas būtu ievērojams stimuls beidzot ķerties pie savu mājokļu renovēšanas, lai būtiski samazinātu rēķinus par siltumu un uzlabotu savu dzīves kvalitāti.

Tāpēc aicinu Rīgas domi līdz nākamajam budžeta gadam pieņemt izmaiņas saistošajos noteikumos, apņemoties daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašniekiem, kuri iesaistījušies ALTUM programmā, segt kredītiestādes aizdevuma procentu mainīgo daļu.

Rīgas daudzdzīvokļu ēku īpašnieki līdz ar to gūs stimulu un motivāciju siltināt un renovēt ēkas. Kopumā Rīga iegūs sakārtotu, pievilcīgu un klimata politikai atbilstīgāku pilsētvidi. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.