Pārstāvis: Edmunds KancePublicēta: 07. Jan (2016)

PAR PATVĒRUMA SAŅEMŠANAS IEROBEŽOŠANU BĪSTAMĀM PERSONĀM UN DROŠĪBAS UZLABOŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
589
Jau parakstījuši 589
9'411

Stingrāk ierobežot iespēju saņemt patvērumu - bēgļa vai alternatīvo statusu personām, kas pastrādājušas smagus noziegumus un dzimumnoziegumus. Stiprināt valsts robežas drošību. Latvijas Republikas iedzīvotāju tiesību aizsardzību nodrošināt prioritāri attiecībā pret imigrantu un patvēruma meklētāju tiesību aizsardzību, ja šīs tiesības savstarpēji nonāk pretrunās.

Grozījumi Patvēruma likumā un Krimināllikumā - skat. failu pielikumā Ierosinājums paredz: 1. To gadījumu paplašināšanu, kuros persona nevar saņemt patvērumu – bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā saistībā ar personas pastrādātiem noziegumiem un bīstamību sabiedrībai. 2. Atbildības pastiprināšana par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, sīkāk nodalot dažādus pārkāpumus, palielinot soda mēru līdz attiecīgā noziedzīgā nodarījuma smaguma pakāpei atbilstošai maksimālai sankcijai vai, mainot noziedzīganodarījuma kvalifikāciju no mazāk smaga uz smagu, līdz maksimālai sankcijai, kura vēl paredz alternatīvu sodu brīvības atņemšanai, vai atsevišķos gadījumos mainot noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju.

Nosargātas tiesības uz drošību valsts un katra indivīda līmenī, plašākas iespējas saņemt dažāda veida valsts atbalstu tiem, kam tas tiešām nepieciešams un kam uz to ir tiesības. Mazāks ieceļotāju skaits esošajā imigrācijas krīzes situācijā.

Pievienots dokuments

Begliem_NE_3_atj.pdf (atvērt)