Pārstāvis: Raimonds Lejnieks-PuķePublicēta: 24. May

PAR PIEEJAMU ASISTENTA PAKALPOJUMU VISĀM PERSONĀM AR 1. UN 2. GRUPAS INVALIDITĀTI.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'026
Jau parakstījuši 1'026
8'974

Pašlaik Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti", 15. punkts nosaka, ka tiesības saņemt asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir šādām personām ar invaliditāti: • kurām ir noteikti redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionālie traucējumi; • kurām komisija ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai; • kurām ir nieru mazspēja, kuras dēļ nepieciešama regulāra hemodialīzes procedūru saņemšana; • kurām ir konstatēts ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā, kura dēļ nepieciešams saņemt simptomātisku terapiju; • kurām ir noteikts invaliditātes cēlonis – slimība no bērnības. Latvijā ir diezgan daudz personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kam invaliditātes cēlonis ir cits – piemēram, dzīves laikā iegūta trauma vai hroniska saslimšana, un kurām dēļ sava veselības stāvokļa arī būtu nepieciešams asistents. Diemžēl spēkā esošie ministru kabineta noteikumi ierobežo to personu ar invaliditāti loku, kas var saņemt asistenta pakalpojumu. Tomēr faktiski dzīvē asistenta pakalpojums būtu nepieciešams daudz lielākam personu ar invaliditāti lokam. Šie MK noteikumi nostāda personas ar invaliditāti, kuras neatbilst iepriekšminētajām pazīmēm, nelabvēlīgākā situācijā, nekā iepriekš MK noteikumos norādītais personu ar invaliditāti loks.

Tāpēc ierosinu papildināt MK 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti", 15. punktu ar apakšpunktu, ka asistenta pakalpojums pienākas arī personām ar hroniskām saslimšanām, traumām u.c. personām ar invaliditāti.

Personas, kurām ir invaliditāte, bet kurām nepienākas asistentu pakalpojums saskaņā ar iepriekšminētajiem MK noteikumiem, attiecīgi varēs saņemt asistenta pakalpojumu un labāk iekļauties sabiedrībā.

Pievienots dokuments

Par_asistenta_pieejamību.pdf (atvērt)