Pārstāvis: Raimonds Lejnieks-PuķePublicēta: 14. Jan (2021)

PAR PIEEJAMU MAKSĀTNESPĒJU MAZNODROŠINĀTĀM UN TRŪCĪGĀM PERSONĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
300
Jau parakstījuši 300
9'700

Pašlaik, ja privātpersona ir nonākusi kredītu atmaksas grūtībās, tai ir iespēja uzsākt privātpersonas maksātnespējas procesu. (https://lvportals.lv/skaidrojumi/302560-fiziskas-personas-maksatnespeja-paradniekam-jabut-godpratigam-i-2019) Šī ir laba iespēja, ko daudzi izmanto, tomēr, lai uzsāktu privātpersonas maksātnespējas procesu, ir nepieciešams iemaksāt depozītu divu minimālo mēnešalgu apmērā – 860 EUR, kā arī ir jāsamaksā valsts nodeva par pieteikumu tiesai. Personas, kas dažādu iemeslu dēļ ir nokļuvušas kredītu atmaksas grūtībās, nereti nespēj uzsākt privātpersonas maksātnespējas procesu tieši tāpēc, ka šis process izmaksā turpat 1000 EUR. It īpaši tās personas, kas ir ar zemiem ienākumiem, trūcīgās un maznodrošinātās personas un citas sociāli mazaizsargātākās sabiedrības grupas. Lai šo situāciju labotu, personas, kuras ir ieguvušas maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu, ir atbrīvojamas no depozīta (860 EUR) un valsts nodevas (70 EUR) par privātpersonas maksātnespējas pieteikumu tiesā.

Lai risinātu šo problēmu pastāv divi varianti. Pirmais variants ir mainīt Maksātnespējas likumu, nosakot, ka personas, kas ir ieguvušas maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu tiek atbrīvotas no depozīta un valsts nodevas par pieteikumu tiesā. Otrs variants – katra pašvaldība individuāli piedāvā personām, kas attiecīgajā pašvaldībā ir ieguvušas maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu, atbalstu no pašvaldības puses depozīta un valsts nodevas apmaksā.

Iznākumā personas, kas ir nonākušas kredītu atmaksas grūtībās un kuras ir maznodrošinātas, varēs daudz vieglāk uzsākt privātpersonu maksātnespējas procesu.