Pārstāvis: Jānis VanagsPublicēta: 15. Feb (2018)

PAR PROGRESĪVU NAUDAS SODU SISTĒMU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
279
Jau parakstījuši 279
9'721

Piedāvāju ieviest naudas sodu progresivitāti vadoties no sodāmās personas gūtajiem ieņēmumiem.

Saeimai un LR Ministru kabinetam ir jāatbalsta šī iniciatīva un jāveic nepieciešamie likumu labojumi, lai Latvijā, turpmāk būtu progresivitātē balstīta, racionāla soda sistēma, kura spētu adekvāti sodīt un līdz ar to atturēt no likuma pārkāpumiem visus Latvijas pilsoņus līdzvērtīgi. Progresivitātes iespējamās formas ir dažādas, to ir nepieciešams apspriest darba grupā iesaistot sabiedrību. Konsultēties var ar tiem, kas šādu sistēmu jau izmanto uz ceļiem, ar Somiju un pavisam nesen šādu sistēmu ieviesušo Igauniju.

Ņemot vārā faktu, ka Latvijā ir milzīga ienākumu nevienlīdzība, šādas sodu sistēmas ieviešana sabiedrībā mazinās sociālo spriedzi panākot taisnīguma principu, kas balstīsies uz adekvāti barga soda piemērošanu cilvēkam, ņemot vērā tā ienākumus. Ir skaidrs, ka 20 eiro sods cilvēkam, kas saņem minimālo algu un 20 eiro sods cilvēkam, kas saņem 3 000 eiro mēnesī nav viens un tas pats. Šobrīd turīgākā sabiedrības daļa atrodas priviliģētā stāvoklī un nekaunīgākie var atļauties neiespringt uz sīkiem pārkāpumiem, tādā veidā, iespējams, var pat apzināti pārkāpt likumu, jo potenciālais sods nerada atbilstošu bijību. Finansiāli turīgākajai iedzīvotāju daļai Latvijā, atšķirībā no trūcīgāko iedzīvotāju daļas, kas saņem tādu pašu sodu un apmaksā to ar grūtībām, esošā sodu sistēma nerada vērā ņemamu kaitējumu viņu finansiālai labklājībai. Ņemot vērā šāda tipa piemērus esošā sodu sistēma parāda savu neefektivitāti un netaisnīgumu.