Pārstāvis: Salvis PetriksPublicēta: 09. Mar (2018)

PAR RĪGAS DOMES KOKZĀĢĒTAVAS "NORUPE" SLĒGŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas Dome

2'000
78
Jau parakstījuši 78
1'922

Slēgt Rīgas Domes piederošā uzņēmuma SIA “Rīgas Meži” kokzāģētavu “Norupe”. Valsts Kontroles atzinumā secināts, ka SIA “Rīgas Meži” lēmums uzsākt zāģmateriālu ražošanu neatbilst tās dibināšanas mērķim un tai deleģētajiem pašvaldības uzdevumiem. Kapitālsabiedrības darbības zāģmateriālu ražošanas jomā, iespējams, kropļo konkurenci. Zāģmateriālu ražošana kokzāģētavas “Norupe” nepārdomātas darbības rezultātā kapitālsabiedrības peļņu nevis palielina, bet samazina, jo, realizējot bez pārstrādes kokzāģētavai novirzītos apaļkokus, kapitālsabiedrības peļņa 2015. un 2016. gadā, iespējams, palielinātos par vairāk nekā trīs miljoniem eiro.

Rīgas vicemēram un SIA “Rīgas meži” kapitāldaļu turētājam Andrim Amerikam uzlikt par pienākumu sasaukt uzņēmuma dalībnieku (valdes) sapulci un lemt par kokzāģētavas “Norupes” ietekmi uz konkurenci un, ņemot vērā Valsts Kontroles atzinumus, lemt par kokzāģētavas “Norupe” slēgšanu.

Sabiedrība iegūs pašvaldības uzņēmumu, kas pildīs savus pamatuzdevumus (nodrošināt, ka primāri tiek ievērotas sabiedrības intereses, nevis pašvaldības īpašuma apsaimniekotāja vēlme gūt maksimālu peļņu). Ja SIA “Rīgas meži” pārdos neapstrādātus izejmateriālus, tad uzņēmuma peļņa palielināsies un samazināsies vai zudīs nepieciešamība pēc Rīgas domes finansējuma (1,5 milj. eiro gadā), kuru savukārt varēs novirzīt citiem pakalpojumiem, kas nepieciešami iedzīvotājiem. Nozare iegūs godīgu konkurenci tirgū, kurā nebūs pašvaldības uzņēmuma, kurš izmanto negodīgu priekšrocību iegūt izejmateriālus par trīsreiz zemāku cenu.