Pārstāvis: Marija KoričevaPublicēta: 07. Jul

PAR RĪGAS SKOLĒNU TIESĪBĀM MĀCĪTIES VIDUSSKOLĀS SAVĀ PILSĒTĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

3'000
219
Jau parakstījuši 219
2'781

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Rīgas skolēniem, kuri ir nokārtojuši centralizētos eksāmenus, ir jānodrošina tiesības iegūt izglītību savā pilsētā. Šogad pirmo reizi valstī notika centralizētie eksāmeni 9. klasēm, un to rezultāti ir ļoti bēdīgi. Daudzi bērni nav saņēmuši nepieciešamos 10%, lai eksāmens skaitītos nokārtots, bet vēl vairāk bērnu nevarēs mācīties tālāk Rīgas vidusskolās, jo viņu eksāmenu rezultāti vismaz vienā priekšmetā ir zemāki par Rīgā noteiktajiem 35%. Rezultātā ir situācija, ka, piemēram, bērns var būt nokārtojis latviešu un angļu valodas eksāmenus 80% līmenī, bet dēļ zemāka vērtējuma matemātikā viņam būs liegta iespēja turpināt mācības humanitārā virzienā,, viņš būs spiests vai nu meklēt skolu ārpus Rīgas, vai maksāt par privātskolu, vai mācīties attālināti, vai arī vispār atteikties no vidējās izglītības. Šī ir bērnu diskriminēšana, un šādi tiek pārkāptas tiesības uz izglītību, kuras garantē gan LR Satversme, gan starptautiskie tiesību akti.

Aicināsim Rīgas domi nekavējoties grozīt netaisnīgos un diskriminējošos noteikumus par skolēnu uzņemšanu Rīgas vidusskolās! Tas ir jādara ātri šīs vasaras laikā, lai tie bērni, kuriem bija liegtas tiesības mācīties vidusskolā, varētu jau šovasar tikt uzņemti Rīgas vidusskolās. Arī tiesībsargs aicina atbildīgās iestādes pārskatīt šo netaisnīgo regulējumu un atgādina par vienlīdzības principu.

Šādi mēs iegūsim nediskriminējošu, taisnīgu attieksmi pret bērniem Rīgā, kuriem tomēr ir tiesības uz izglītību savā pilsētā. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI RĪGAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI BEIGĀS PĒC LIKUMA NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.