Pārstāvis: Evija GrāmatiņaPublicēta: 10. Feb (2021)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ATĻAUJA MAZAJIEM UZŅĒMĒJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'189
Jau parakstījuši 1'189
8'811

Iniciatīvas mērķis ir ļaut mazajiem uzņēmējiem strādāt, ievērojot piesardzību un ņemot vērā profilaktiskos nosacījumus COVID-19 laikā. Valdība COVID-19 ierobežošanai ir izvēlējusies, daudziem nepieņemamu risinājumu, nosakot aizliegumu mazajiem uzņēmējiem veikt saimniecisko darbību. Tomēr es rosinu tā vietā kopā ar nozaru pārstāvjiem meklēt valstij un tās iedzīvotājiem ilgtspējīgus risinājumus, lai būtu iespējams atjaunot saimniecisko darbību, nosakot samērīgus saimnieciskās darbības ierobežojumus, kuri ļautu gūt ieņēmumus un līdz ar to arī ļautu mazajiem uzņēmumiem pārvarēt krīzi. Valdība pašreiz, ierobežojot COVID-19, cenšas to samazināt līdz saslimstības līmenim "0", tomēr tās uzstādījumam būtu jābūt – par veselu, ilgtspējīgu sabiedrību un ekonomiku neatkarīgi no krīzēm, ņemot vērā valsts ekonomikas, sabiedrības, indivīda un uzņēmēju intereses.

Tāpēc Saeimai un Ministru kabinetam kopā ar nozaru pārstāvjiem ir nepieciešams izstrādāt priekšlikumus un ieviest tos, lai mazie uzņēmēji var tiešām strādāt un gūt ienākumus, ievērojot piesardzību un ņemot vērā profilaktiskos nosacījumus COVID-19 laikā.

To īstenojot, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām būs iespēja veikt saimniecisko darbību un gūt ienākumus arī COVID-19 un jebkādu turpmāko krīžu laikā. Un sabiedrība gūs pārliecību, ka valdībai prioritāra tomēr ir pati sabiedrība, tās visplašākā labklājība un ilgtspēja, nevis krīzes, kas nāk un iet.