Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 24. Feb

INDEKSĒT SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA PABALSTU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
526
Jau parakstījuši 526
9'474

Pašlaik Latvijā sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti netiek indeksēts – tas netiek pārskatīts katru gadu, kā tas ir invaliditātes pensijām un vecuma pensijām. Valsts ik pa kādam periodam paaugstina sociālā nodrošinājuma pabalstu, tomēr tas nav nepietiekami, jo personas ar invaliditāti, kurām nav darba stāža, saņem neadekvāti zemus ienākumus savu pamatvajadzību nodrošināšanai. Ar sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēriem atkarībā no invaliditātes grupas var iepazīties šeit: https://www.vsaa.gov.lv/lv/jaunums/minimalo-pensiju-un-valsts-sociala-nodrosinajuma-pabalstu-apmeri-un-izmaksa.

Lai nodrošinātu Satversmē nostiprinātos tiesību principus, aicinu ieviest sociālo pabalstu indeksēšanu personām ar invaliditāti. Tas ir nepieciešams, lai garantētu šo personu cieņu kā pamattiesību, no kuras izriet diskriminācijas aizliegums, sociāli atbildīgas valsts un citi principi.

Ar šādu iniciatīvu arī personas ar invaliditāti bez darba stāža katru gadu iegūs atbilstīgi dzīves sadārdzinājumam palielinātu sociālā nodrošinājuma pabalstu.