Pārstāvis: Zaiga BraznovskaPublicēta: 28. Sep (2020)

PAR ATBILDĪGĀKIEM ĀTRAJIEM KREDĪTIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
223
Jau parakstījuši 223
9'777

Ir jānovērš bezatbildīgas kreditēšanas prakses gadījumi, kad tiek piešķirti vairāki ātrie kredīti vienlaikus. Formāli likuma prasība par maksātspējas izvērtēšana šādi netiek pārkāpta, taču kopējā atmaksājamā summa var pārsniegt pat cilvēka ikmēneša ienākumus.

Tāpēc ir 1) jāuzliek par pienākumu ātro kredītu kompānijām veidot vienotu datu bāzi un reģistrēt datus jau no kredīta pieprasījuma saņemšanas brīža; 2) jāievieš kredīta piešķiršanas minimālais laiks - divas darbadienas, ja aizdevuma summa pārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas; 3) jāievieš limits vienā maksājumā atmaksājamiem kredītiem 50% apmērā no aizņēmēja vidējas mēneša algas pēdējo 12 mēnešu periodā neto. Ja aizdevuma summa pārsniedz minēto, tad klientam obligāti ir piedāvājams atmaksas grafiks; 4) piešķirot ātro kredītu, kredītdēvējam obligāti ir jānoskaidro, kam šie finanšu līdzekļi paredzēti, tā novēršot situāciju, ka nauda tiek izlietota azartspēļu vai nelegālu darbību finansēšanai (piemēram, krāpniecība). Par aizdomām, ka aizņēmējs ir iesaistīts nelegālās finanšu darbībās (veicis tās pats vai bijis šādu darbību upuris) kredītdēvējam ir jāziņo VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļai.

Tie cilvēki, kuru ienākumi ir pārāk mazi vai neregulāri, ātros kredītus nevarēs saņemt, un mazināsies to iedzīvotāju skaits, kuri nonāk sociālās palīdzības saņēmēju rindās tieši neizpildāmu parādsaistību dēļ, jo nav objektīvi izvērtējuši savas iespējas kredītu atmaksāt. Par spīti brīdinājumiem par maksātspējas izvērtēšanu, tādu joprojām ir ļoti daudz. Liela daļa no šiem cilvēkiem cieš no atkarībām un objektīvi savu finanšu situāciju izvērtēt nemaz nespēj.