Pārstāvis: Kristaps Toms GūtmanisPublicēta: 10. Feb (2022)

APMAKSĀTAS MAĢISTRA STUDIJAS BALTIJAS VALSTU AUGSTSKOLĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
374
Jau parakstījuši 374
9'626

Aicinu izveidot Baltijas starpvalstu mehānismu augstākajā izglītībā, lai nodrošinātu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem augstskolu bakalaura programmu absolventiem iespējas turpināt studijas izvēlētajās maģistra līmeņa studiju programmās tuvākajās kaimiņvalstīs tepat Baltijā. Konkursa kārtībā par to būtu jāsaņem arī ikmēneša stipendija mājokļa īrei u.c., kā arī pilnā apmērā segta studiju maksa izraudzītajā augstskolas maģistra studiju programmā.

Pēc bakalaura studijām tepat Latvijā mūsu studentiem nereti aktuāls kļūst studiju turpinājums ārzemju augstskolu maģistrantūrās, lai profesionāli pilnveidotos, iegūtu starpvalstu pieredzi un nodibinātu jaunus, nākotnei nozīmīgus kontaktus ārzemēs. Bieži vien reflektanti no Latvijas šim mērķim izvēlas Rietumeiropas valstu augstskolas, kurās mēdz būt augstāka studiju maksa un krietni dārgākas dzīves izmaksas. Tomēr vēl joprojām nav izstrādāts Baltijas starpvalstu mehānisms augstākajā izglītībā, kas tam būtu laba un nepieciešama alternatīva. Šādam mehānismam būtu jānodrošina ikmēneša stipendiju iespējas un segta studiju maksa maģistra studiju programmās tepat kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Jau tagad ik gadu Latvijas augstskolās studējošajiem tiek piedāvāti apmaksāti lietuviešu un igauņu valodas vasaras un ziemas kursi Lietuvas un Igaunijas augstskolās, kā arī mēneša stipendija ikdienas tēriņiem. Ik gadu Lietuvas Izglītības apmaiņas atbalsta fonds nodrošina 70 apmaksātas pilna laika studiju vietas maģistra grāda ieguvei un ikmēneša stipendijas 400 EUR apmērā reflektantiem no trešajām pasaules valstīm (skat. https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/). Tomēr vēl joprojām līdzvērtīga iespēja studēt Lietuvas augstskolās ar stipendiju netiek piedāvāta Latvijas un Igaunijas pilsoņiem.

Ieviešot šādu mehānismu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolu bakalaura programmu absolventi konkursa kārtībā iegūs līdzvērtīgas iespējas pretendēt uz ikmēneša stipendijām un apmaksātām studiju vietām Baltijas kaimiņvalstu augstskolās maģistra grāda ieguvei. Cita starpā tas veicinās Baltijas valstu savstarpējo darba tirgu un tā kapacitāti, kā arī profesionālo un intelektuālo apmaiņu. Mazināsies studēt gribošo jauniešu emigrācija uz Rietumeiropas valstīm. Jaunieši no Baltijas valstīm ar ierobežotiem finanšu resursiem iegūs iespēju studēt tuvējās ārzemēs. Mūsdienu studējošo paaudzei tiks sniegta unikāla iespēja tuvāk iepazīt mums radniecīgo Baltijas kaimiņvalstu kultūru un dzīvesveidu.