Pārstāvis: Aivars TabunsPublicēta: 19. Oct (2020)

PAR TAISNĪGU ATTIEKSMI PRET GODPRĀTĪGIEM UN NEGODPRĀTĪGIEM KOMUNĀLO PAKALPOJUMU SAŅĒMĒJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Ministru prezidenta birojam

1'000
685
Jau parakstījuši 685
315

Nepieciešams mainīt valsts un pašvaldību iestāžu darbības regulējumus, lai turpmāk godprātīgie komunālo maksājumu veicēji neciestu no negodprātīgu īrnieku rīcības, un ir jāvienkāršo sankcijas pret ilgstošiem komunālo maksājumu parādniekiem. 1. Ir jāierobežo siltumenerģijas piegādātāju tiesības nepieslēgt siltumenerģijas piegādi tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir norēķinājušies par saņemtiem pakalpojumiem. Ir jāatceļ iespēja veikt visas kolektīvās sankcijas - siltumapgādes nepieslēgšanu vai atslēgšanu, atkritumu neizvešanu utt. dzīvojamiem namiem, kuros atsevišķi īrnieki nav veikuši savus komunālos maksājums. 2. Lai ierobežotu parādsaistību uzkrāšanos un veicinātu to atmaksu, ir jānosaka kārtība, kādā namu pārvaldnieki var vienpusējā kārtībā apturēt vai pārtraukt līgumsaistības ar ilgstošiem komunālo maksājumu parādniekiem, tajā skaitā pārtraucot viņiem elektrības padevi. Paraksti tiek vākti par grozījumiem, kas ir aprakstīti pievienotajā dokumentā.

1. Ministru kabineta “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” Nr. 876 (21.10.2008.) sadaļa “VII. Siltumenerģijas piegādes pārtraukšanas un ierobežošanas nosacījumi” jaunajā redakcijā ir jāiekļauj norma: “Siltumenerģijas piegādātājam nav tiesību nepieslēgt vai atslēgt siltumenerģijas piegādi tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir norēķinājušies par saņemtiem pakalpojumiem un kuriem nav parādu par iepriekšējos periodos patērēto siltumenerģiju”. 2. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā ir jānosaka kārtība, kādā namu pārvaldnieki var vienpusējā kārtībā apturēt vai pārtraukt līgumsaistības ar ilgstošiem komunālo maksājumu parādniekiem, tajā skaitā pārtraucot viņiem elektrības padevi.

Tas nodrošinās godprātīgo komunālo maksātāju tiesības, veicinās komunālo maksājumu veikšanu un preventīvi samazinās ilgstošo parādu uzkrāšanos. Līdz ar to godprātīgiem maksātājiem tiks nodrošināta taisnīgāka pakalpojumu saņemšana.

Pievienots dokuments

Iniciativa.pdf (atvērt)